Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

deel dit artikel op:

PROJECT 'HOOGSTPERSOONLIJK!'

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

'HOOGSTPERSOONLIJK!', een project van Licht en Liefde, is een uniek artistiek proces naar bewustwording van zintuiglijke waarneming, van het eigen zijn en van elkaar.

In een tijdsgeest waarin beeld meer dan ooit aanwezig is en selfies deel uitmaken van ons dagelijks leven, vinden we het belangrijk om stil te staan bij de invloed van visuele perceptie op onze identiteitsvorming. Welke impact heeft dit heeft bij personen met én zonder visuele beperking? Hoe beïnvloeden onze zintuigen de omgang met elkaar en wat gebeurt er wanneer visuele informatie ontbreekt?

‘In de spiegel kijken’ krijgt een andere betekenis wanneer we kijken zonder onze ogen - wanneer we voelen, ruiken, proeven, bewegen, ... Perceptie loopt als rode draad doorheen ons artistiek proces. Het spoort aan tot verwachtingen onderzoeken en grenzen verleggen.

PROJECTCOÖRDINATOR: Cindy Peeters, cindy@breedbeeld.org

Creatie: luisteren met het lichaam

WIE BEN IK?

Onder leiding van professionele kunstenaars/coaches stimuleren we non-verbale en artistieke expressie.

Deelnemers met een visuele beperking exploreren hun identiteit en gaan op zoek naar associaties met objecten, geluiden, geuren, smaken en ruimtelijke context.

Daarbij ontdekken zij het belang van ervaringen, patronen en rituelen die hen typeren; welke overeenkomsten zijn er en hoe worden deze rituelen door anderen geïnterpreteerd?

Verbinding en dialoog

WIE BEN JIJ?

‘Beelden maken’ vertrekt vanuit communicatie met het eigen lichaam. Aan de hand van workshops ondersteunen we deelnemers en bieden hen tools om vorm te geven aan hun beleving. ‘Wie ben ik?’ krijgt weerklank door middel van schilderkunst, tekenen, fotografie, geurkunst, performance.

Op basis van de creaties die hieruit ontstaan, vragen we kunstenaars zich een beeld te schetsen van de scheppers en een eigen artistieke interpretatie te geven aan de werken. Hiermee zetten we kunst als correspondentiemiddel in en krijgt de vraag ‘Wie ben ik?’ een nieuwe dimensie: ‘Wie ben jij?’.Zo stimuleren we een bijzondere ontmoeting, geleid door zintuiglijke perceptie. Het eindresultaat, de tentoonstelling, wordt weergegeven als een symbiose van vraag en antwoord.

Doelstellingen

  • Een (visuele) beperking wordt als KRACHT ingezet.
  • Slechtziende mensen zetten ziende personen aan tot reflectie (visueel = slechts een
  • deel van waarneming = deel van het geheel).
  • Deelnemers experimenteren met kunstvormen rond lichamelijke gewaarwording.
  • We zetten een artistieke dialoog op tussen mensen met en mensen zonder visuele beperking.

Verspreiding

‘HOOGSTPERSOONLIJK!’ is te gast bij het S.M.A.K. in Gent van 10 november tot 1 december 2023.

Samen met S.M.A.K. Beweegt zetten we in op verbindende dialoog en een verruimende visie op de kracht van diversiteit.

Het belooft een interactief programma te worden, dat het publiek en de participanten zal motiveren afstand te nemen om vervolgens dichterbij (en dichter bij zichzelf) te komen.

‘Le tribunal d'Amour': inclusief bewegingsproject!

Hoe evolueer je van afgescheiden zijn naar verbinding, van beperking naar vrijheid, van botsing naar verzoening, van wrijving naar flow? Als je beweegt met je lichaam, in groep, wordt verrassend veel mogelijk! De groep wordt je bedding en spiegel. Er ontstaan tools en codes om speels te improviseren. De tien sessies ‘Le tribunal d’amour’, een gloednieuwe, inclusieve en gratis workshop gesteund door Licht en Liefde en Danspunt, staan voor scheppingskracht, groepsdynamiek, persoonlijk onderzoek, plezier en een diepe danservaring.

De thema’s komen uit het persoonlijke verhaal van Olivia, die geleidelijk aan blind werd. Voor de verwerking van steeds minder zien, heeft zij een taal gevonden. Poëtisch en tegelijk heel nuchter maakt ze ‘spraakberichten’, met veel vragen die aansturen tot beweging. Ga jij mee de uitdaging aan? Olivia stimuleert ons tot het onderzoeken van verlies, botsing, schuring, beperking, verlies van vrijheid, verwarring, overgave, durf, moed, vertrouwen, actie en creatie. Ze neemt zelf ook deel aan het bewegingsonderzoek.

De workshops worden begeleid door veelzijdig kunstenaar Alexandra Jacquet. Zij studeerde beeldhouwen en mixed media aan het KASK Gent, aangevuld met cursussen hedendaagse dans en improvisatietheater. Ze is veel bezig met contactimprovisatie. Het lichaam is voor haar zowel een vorm als een expressiemiddel voor de ziel en voor wat er leeft in onze gemeenschap. Ze houdt ervan om te creëren samen met een groep, en zo de diepte van thema’s in te duiken.

We vormen een groep van ziende en minder ziende mensen. Danservaring is niet vereist, wel zin om te bewegen en het avontuur aan te gaan. We oefenen samen op vaardigheden zoals opmerkzaamheid, luisteren met je lichaam en openstaan voor wat bij jezelf en in de groep naar boven komt. Grote verbondenheid door elkaar echt te ‘zien’, geeft een veilige ruimte om te exploreren en je uit te drukken.

We werken rond de thema’s die Olivia aanreikt en pluizen ze al dansend uit. Het lichaam vertelt en we vertalen in beeld, ruimtelijkheid, beweging, … en later ook in geluid, samen met filosoof en geluidskunstenaar Stan Bundervoets. Dat resulteert in een interactieve audioinstallatie die geblinddoekt te ervaren zal zijn in de tentoonstelling ‘Hoogstpersoonlijk!’. Stan werkt met quadrofonische soundscapes vanuit de relaties tussen muziek, beweging en ruimtelijkheid. Hij zal tijdens de workshop als passant in dialoog treden met de deelnemers en ons onderzoek, om dat te vertalen in een compositie.

DOE JE MEE? Deelnemen is gratis! We werken met een groep van maximaal 16 personen, waarvan de helft slechtziend of blind is. De workshops vinden plaats op 10 maandagen van 10 tot 13 uur, vanaf 27 februari. Plaats: studio 2 van Danspunt in Gent.

Inschrijven en vragen stellen kan via mail: alexandrajacquet@icloud.com. We wisselen dan gsm-nummers uit en gaan in gesprek.

Project ‘Raakvlakken’ zit in nieuwe fase!

Ons langlopend boetseer- en beweegproject ‘Raakvlakken’, met kunstenares Alexandra Jacquet, is een boeiende nieuwe fase ingegaan. Doorheen een reeks geblinddoekte workshops was in 2022 een massief raakvlak van klei ontstaan. In de eerste dagen van 2023 werd dat kleivlak afgegoten in plaaster. Het zo ontstane ‘tegenvlak’ is een indrukwekkend kunstwerk. Hiermee is het onderzoek echter verre van afgelopen. Het nieuwe raakvlak zal op zijn beurt centraal staan in beweegworkshops. Uiteindelijk zal het gebruikt worden als speelvlak voor een hedendaags dansstuk.

Elke persoon heeft beelden, opvattingen, overtuigingen over het leven. Dat zijn geen algemene waarheden, maar individuele wereldbeelden. Ze ontstaan in grote mate via ons lichaam, want daarmee staan we in het leven en communiceren we. Ook ons denken wordt mee gevormd door lichamelijke ervaringen. Het project ‘Raakvlakken’ wil dat op een artistieke manier onderzoeken. 

De eerste ingang van dit onderzoek naar raakvlakken was het ervaren van het eigen lichaam, stil en in beweging. Daarna tastten de deelnemers de ruimte af. Vervolgens kwam de ontdekking van de ander in die ruimte – de ander die eveneens in beweging was. Er was nood aan veiligheid bij het aanraken van anderen, dus werd geoefend in subtiliteit en gevoelige gewaarwording. Dit alles mondde uit in ‘dansen in het donker’: subtiel en gevoelig, maar ook speels en verrassend. Een poëtische reis in het donker!

Toen kwam de klei erbij. Het onderzoek ging verder in een grote bak (drie op vier meter), gevuld met maar liefst twee ton klei! Na de nodige voorbereiding gingen de deelnemers in kleine groepjes, met minimaal één persoon met visuele beperking erbij, samen in de klei. Ze zorgden voor zoveel mogelijk zintuiglijkheid, dus zoveel mogelijk huidcontact.

Klei is koud, zwaar en nat, maar ook plastisch en gewillig. Ze neemt vormen aan door de beweging. De deelnemers merkten dat ze konden boetseren met hun lichaam. Ook hier kwam het zintuigelijk ervaren als eerste laag aan bod. Alle schakeringen van voelen, de subtiliteit en gevoeligheid van aanraking, spel, ontdekking van mogelijkheden en verrassing waren terugkerende elementen.

Er zijn nog andere lagen die steeds meespelen, zoals de emoties van het delen en het echt sámen in interactie gaan. Wat als een ander jouw impressies in de klei aanpast? Iedereen ervaarde hoeveel impact de klei op hen had en zij op de klei. Gesprekken rond de keukentafel, samen de klei afspoelen: ook dat waren uitnodigingen om raakvlakken te bestuderen en open te staan voor elkaars wereldbeelden.

Na een reeks sessies verzamelde Alexandra de ontmoetingen die de klei had opgenomen en maakte ze het vlak klaar om te kunnen afgieten in plaaster. Zo ontstond opnieuw een raakvlak, ditmaal een tegenvlak. Je kunt dus stellen dat de bak klei als mal diende.

Omdat een vlak van drie op vier meter te zwaar en te groot was, werd het kleivlak verdeeld in stukken. De houten structuur zorgde voor steun en maakte het mogelijk om het vlak terug in elkaar te puzzelen.

Het kleivlak deed denken aan een zwemvijver of een skatebaan. Het vlak in plaaster, lijkt een golvend plantsoen, een welvend gazonnetje. Het is een ‘tegen-vlak’ van alle indrukken die de klei welwillend opnam tijdens de vele beweeg-en-boetseersessies in het donker. Op zijn beurt is dit tegen-vlak weer een uitnodiging tot ontmoeting: met het kunstwerk, met jezelf, met de ander. “Het vlak vraagt je wat jouw plek is en hoe we elkaar in deze wereld begrijpen”, vertelt Alexandra.

Dit plaastervlak is dus allerminst een eindpunt. De ontstane sculptuur wordt het uitgangspunt voor nieuwe artistieke ontmoetingsmomenten met vrije dans, contactimprovisatie en expressie. In een later stadium zal het als spelvlaak dienen voor een hedendaagse dansvoorstelling.

Wil je graag meer informatie? Neem dan zeker contact op met Alexandra Jacquet: 0473 34 34 98, alexandrajacquet@icloud.com

De laureaten van onze schrijfwedstrijd

De drie winnaars van onze schrijfwedstrijd ‘Het Laatste Oordeel’ zijn bekend! In alfabetische volgorde zijn het Anne-Lieze Albregts, Anneloes Tuithof en Renske van Dokkum. Hartelijk gefeliciteerd!!

De jury hield rekening met de schrijfstijl, het thema (vooroordelen over mensen met een visuele handicap), de creativiteit, het doelpubliek en de ‘magie’ van de tekst (wat hij met de lezer doet).

Over ‘Onmogelijk’, door Anneloes Tuithof, zegt de jury: “Dit lijkt wel theater! We worden gebombardeerd met vooroordelen over blinde personen, zo treffend en herkenbaar. De tekst is wervelend, humoristisch en stilistisch bijzonder knap, waardoor hij echt uitnodigt om te lezen. We schudden het hoofd, glimlachen en denken na, net wat nodig is bij een laatste oordeel. Een pareltje!”

Over ‘Het laatste oordeel’, door Anne-Lieze Albregts: “Deze tekst straalt. Hij leest als een column in een tijdschrift, fris en sprankelend. De blinde mensen zijn zelf aan het woord, we krijgen een inkijkje in hun alledaagse leven. Ze vegen de clichés één voor één van tafel. Een verhaaltje dat met humor, gezonde zelfspot en zelfrelativering geschreven is.”

Over ‘Met mijn oren naar de zon’, door Renske Van Dokkum: “Een tekst met mooie voorbeelden van eigen ervaringen, die kwetsbaarheid, veerkracht en de onvoorspelbaarheid van vooroordelen weergeeft. Emoties en herinneringen worden opgediept, er komen weetjes en zelfs wat filosofie voorbij. Een ander gebruik van de zintuigen leidt tot een andere taal met verrassend woordgebruik. In vierhonderd woorden zo’n verhaal vertellen met zo’n sterke metafoor erin, is knap.”

“We hebben enorm genoten van alle inzendingen”, meldt de jury nog. “We willen alle deelnemers van harte bedanken!” Het laatste oordeel werd geveld door Kathleen Boogmans, Francis Cromphout, Piet Devos, Jan Dewitte, Katrien Huybrecht en George Kabel.

De winnende teksten worden publiek gemaakt tijdens de inspiratiedagen bij S.M.A.K. Beweegt, van 10 november tot 1 december 2023.

‘Muurschrijver’: toegankelijk street art-project

Samen met kunstenaar Intvis organiseren we ‘Muurschrijver’: we willen blinde en slechtziende mensen betrekken bij de creatie van een monumentale muurschildering!

Street art is booming. De Belgische kunstenaar Intvis probeert de meest toegankelijke kunstvorm ook bereikbaar te maken voor mensen met een visuele beperking.

Heb je zin om mee uit te zoeken hoe we dat doen? Je bent van harte welkom op de eerste bijeenkomst, op donderdag 24 november om 11 uur in het Museum Dr. Guislain in Gent! Schrijf in via e-mail: muurschrijver@gmail.com. We bezorgen je dan alle concrete info!

Kun je er niet bij zijn op 24 november, maar heb je wel interesse in dit street art-project? Stuur dan ook een mailtje: we houden je graag op de hoogte van bijeenkomsten in de toekomst.

Een organisch artistiek proces

Drie vrouwen, drie leeftijden, drie achtergronden. Zoveel raakvlakken. De een is kunstenares, geeft les, danst. Een ander is ook kunstenares, volgt er les in, raakt mensen en danst door het leven. En de derde houdt eveneens van geraakt worden, anderen raken, kunst beleven en het leven nieuwsgierig ontdekken.

Alle drie gaan ze samen op zoek, op onderzoek en op ontdekking. Zin om mee te doen?

Mei Lan Ng vertelt je meer over het project 'Bewogen Beeld'

Terugblik: workshop ‘Echo's in het Licht'

‘Echo’s in het licht’, een workshop fotografie en lichttechniek, werd georganiseerd samen met Breedbeeld vzw. In februari en maart 2022 leerden deelnemers met en zonder visuele beperking verhalen vertellen met licht, ook als dat licht niet of slecht zichtbaar is.

Fotografe, master in de beeldcultuur en coach Hilde Braet vertelde haar cursisten meer over (blinde) fotografie. Ze dook met hen haar studio in, om samen te experimenteren met lightpainting-fotografie. Een muzikant nam iedereen mee op een zintuiglijke reis die muziek en beeld met elkaar verbond.

“Erg leuke workshop met blinde en slechtziende mensen bij fotografe Hilde Braet”, schrijft deelnemer Jeroen Baldewijns. “We lieten beelden tot stand komen met ‘lightpainting’. In een volledig donkere ruimte teken je letters met zaklampjes, terwijl je ook mekaar uitlicht en terwijl de sluiter van de camera minutenlang open staat. Bijzonder leuk om te doen en een stukje inleving in de leefwereld van wie minder goed ziet.”

Lees een interview met Hilde Braet

Terugblik: workshop 'Bewogen Beeld'

‘BEWOGEN BEELD’ was een vijfdaagse artistieke workshop voor blinde, slechtziende én ziende mensen. Samen met kunstenares Alexandra Jacquet maakten ze van 1 tot 5 november 2021 een poëtische, zintuiglijke reis met de ogen dicht – een wonderlijke zoektocht naar identiteit en persoonlijkheid.

Er werd bewogen, gevoeld, verteld, verzonnen, gedanst, gebeeldhouwd. Dat maakte deze workshop tot een fantastisch avontuur van fijnzinnige prikkels en zachte ontmoeting.

Lees het verslag van de workshop 'Bewogen beeld' door Piet Devos