Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Zoeken

Blijf op de hoogte

Toegang voor medewerkers

Geef aub uw login en wachtwoord op:

Toegang voor bestuurders

Speciale pagina's voor bestuurders.

deel dit artikel op:

Onze waarden

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

Waarde(n)vol en waardig samenleven !

Het uiteindelijke resultaat van onze vrijwilligers en beroepkrachten voor de stapjes voorwaarts met onze blinde en slechtziende mensen wordt voor een heel groot stuk volwaardig gemaakt door op een oprechte, eerlijke, waardevolle manier tijdens de ondersteuning met elkaar om te gaan.

De warmte, vriendelijkheid, liefdevolheid, oprechte aandacht, respectvolle betrokkenheid, creatieve deskundigheid e.d. die in het omgaan met elkaar worden beleefd, maken het verschil.

Voor Blindenzorg Licht en Liefde is het christelijk geloof in haar geschiedenis met ups and downs steeds overeind gebleven als inspiratiebron. Ook nu nog biedt het houvast om het zo belangrijke tikkeltje meer uit onszelf te halen, zonder ook maar iemand met een andere levensovertuiging uit te sluiten.

In de hoop dat iedereen wat herkenning mag vinden in hoe we elke dag opnieuw - en steeds meer - waardevol en waardig proberen te zijn, omschrijven we onze inspiratie open op de volgende manier:

We proberen onze creatieve deskundigheid met oprechte aandacht in respectvolle betrokkenheid te beleven, in een sfeer van gelijk-, eigen-, rol-, mens- en levensWAARDIGHEID.
 

Waardigheden

Gelijkwaardigheid!

 

Hoe verschillend wij allen ook kunnen zijn, we beschouwen elkaar als gelijkwaardig.
Groot of klein, man of vrouw, dik of dun, blind of ziend, slechtziend of goedziend, ...


Niemand is meer waard dan de andere. Daarom zijn we allen gelijkwaardig !

 

Eigenwaardigheid!

Je bent zo mooi anders.

Telkens staan we er versteld van hoe divers we zijn.

Er is zo vlug de neiging om het anders zijn van de andere persoon te zien als afwijkend van jezelf als norm.
Nochtans kan dit evengoed gezien worden als een interessant, verrijkend, en  verbredend “anders zijn” dat het diversiteitspalet opfleurt.

Daarom kunnen we op zoek gaan naar hoe intrigerend de eigenwaardigheid van de andere kan zijn: het kan bijvoorbeeld gaan om competenties, talenten, attitudes, persoonlijkheid, kennis maar het gaat ook over gender, cultuur, religie, leeftijd en afkomst. We kijken daarbij door de gender, cultuur, religie, leeftijd of afkomst heen en zien vooral de competenties, de talenten, de attitudes, de persoonlijkheid en de kennis.

Zo willen we de waarde “DIVERSITEIT”  bv. toepassen in het personeelsbeleid, waar we verschillen tussen mensen bewust hanteren en inzetten als kansen voor het personeel en de organisatie. We pakken dit planmatig aan in een diversiteitsplan.

Niemand is onwaardig anders, iedereen heeft zijn eigen waardigheid.

Rolwaardigheid!

In onze ingewikkelde samenleving heeft iedereen zijn rol. Wat meer is, mensen hebben soms zelfs verschillende rollen. Bij Licht en Liefde kan dezelfde blinde persoon de ene keer bestuurder zijn, de andere keer "cliënt" en de derde keer vrijwilliger.
Er wordt in onze organisatie dan ook gevraagd om op een "waardige" manier met die verschillende rollen om te gaan.

Neem de vrijwilliger: als iemand zich vrijwillig inzet, vraagt dat een respect, een geheel van rechten en plichten dat heel anders is dan bijvoorbeeld in een arbeidsrelatie. We vragen op een waardige manier de vrijwilliger te benaderen. Wat dit concreet wil zeggen, wordt beschreven in de informatienota voor vrijwilligers.

De verantwoordelijkheid van een leidinggevende ligt heel anders dan die van een uitvoerende medewerker, die van een bestuurder dan weer anders dan die van een vrijwilliger.

Bij ons is het belangrijk dat men rollen onderscheidt en daar op een "waardige" manier mee omgaat.
 

Wie een rol bekleedt, moet bij ons kunnen verwachten dat er met die rol waardig wordt omgegaan.
 

Menswaardigheid!

Ons menszijn waardig beleven!

Met onuitputtelijke inspiratie in het verhaal van Jezus, waar LIEFDE centraal staat.
Liefde mag geen loos woord in de naam van onze organisatie zijn.
In Liefde elkaar 7 X 77 maal die nieuwe kans geven, niets minder dan je leven schenken voor een ander, elke relatie in de inspirerende kracht van barmhartigheid beleven, ...

Waar je de mosterd vandaan haalt, is niet het belangrijkste; als je het menszijn tussen de mensen maar zo waardig mogelijk beleeft.

Daarom koesteren we Liefde in onze naam.

Ubi caritas et amor deus ibi est.
Overal waar naastenliefde is, is God in ons midden.

 

Levenswaardigheid!

We leven maar één keer, laat ons van dit geschenk genieten, elk moment.
Het leven aangenaam maken voor elkaar, in welke relatie ook, blijft een eerbaar doel.

De kracht van vriendelijkheid, geduld, eerlijke aandacht in elkaar zowel als collega's onder elkaar, maar ook ten opzichte van onze blinde en slechtziende mensen, is groot. Ook redelijkheid en haalbaarheid in wat we van elkaar verwachten moet een streven zijn.

We mogen ook regelmatig genieten van succes, terugkijken op wat goed was.

Hoe vlug zijn we in ons Westerse leven niet het slachtoffer van prestatie- en tijdsdruk. Af en toe halt houden moet mogelijk zijn. Een goed evenwicht tussen spanning en ontspanning is zo belangrijk.

Daarom is het belangrijk de levenswaardigheid van ons samenzijn goed te voeden, elke dag opnieuw, ook als het moeilijk gaat.
 

Laat ons elke dag proberen in waardigheid onze relaties het leven waard te houden.
 

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde Beslist.be solden.be
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE