Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Onze waarden

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Waarde(n)vol en waardig samenleven !

De resultaten die onze vrijwilligers en beroepkrachten bereiken met blinde en slechtziende mensen, worden voor een heel groot stuk volwaardig gemaakt door op een oprechte, eerlijke, waardevolle manier met elkaar om te gaan. Warmte, vriendelijkheid, liefdevolheid, oprechte aandacht en respectvolle betrokkenheid maken het verschil.

Voor Licht en Liefde is het christelijk geloof in haar geschiedenis met ups and downs steeds overeind gebleven als inspiratiebron. Ook nu nog biedt het houvast om het zo belangrijke tikkeltje meer uit onszelf te halen, zonder ook maar iemand met een andere levensovertuiging uit te sluiten.

 

Waardigheden

In de hoop dat iedereen wat herkenning mag vinden in hoe we elke dag opnieuw - en steeds meer - waardevol en waardig proberen te zijn, omschrijven we onze inspiratie op de volgende manier: we proberen onze creatieve deskundigheid in te zetten met oprechte aandacht en in respectvolle betrokkenheid, in een sfeer van gelijk-, eigen-, rol-, mens- en levensWAARDIGHEID.

Gelijkwaardigheid

Hoe verschillend wij allen ook kunnen zijn, we beschouwen elkaar als gelijkwaardig. Groot of klein, man of vrouw, dik of dun, blind of ziend, slechtziend of goedziend, ...

Niemand is meer waard dan de andere. Daarom zijn we allen gelijkwaardig!

Eigenwaardigheid

Je bent zo mooi anders.

Telkens staan we er versteld van hoe divers we zijn.

Er is zo vlug de neiging om het anders zijn van de andere persoon te zien als afwijkend van uzelf als norm. Nochtans kan het evengoed gezien worden als een interessant, verrijkend en verbredend 'anders zijn' dat het diversiteitspalet opfleurt.

Daarom kunnen we op zoek gaan naar hoe intrigerend de eigenwaardigheid van de andere kan zijn: het kan bijvoorbeeld gaan om competenties, talenten, attitudes, persoonlijkheid of kennis, maar het gaat ook over gender, cultuur, religie, leeftijd en afkomst. We kijken daarbij door de gender, cultuur, religie, leeftijd of afkomst heen en zien vooral de competenties, de talenten, de attitudes, de persoonlijkheid en de kennis.

Zo willen we de waarde 'DIVERSITEIT' bijvoorbeeld toepassen in het personeelsbeleid, waar we verschillen tussen mensen bewust hanteren en inzetten als kansen voor het personeel en de organisatie. We pakken dit planmatig aan in een diversiteitsplan.

Niemand is onwaardig anders, iedereen heeft zijn eigen waardigheid!

Rolwaardigheid

In onze ingewikkelde samenleving heeft iedereen zijn rol. Wat meer is, mensen hebben soms zelfs verschillende rollen. Bij Licht en Liefde kan dezelfde blinde persoon de ene keer bestuurder zijn, de andere keer 'cliënt' en de derde keer vrijwilliger. Er wordt in onze organisatie dan ook gevraagd om op een 'waardige' manier met die verschillende rollen om te gaan.

Neem de vrijwilliger: als iemand zich vrijwillig inzet, vraagt dat een respect, een geheel van rechten en plichten dat heel anders is dan bijvoorbeeld in een arbeidsrelatie. We vragen op de vrijwilliger op een waardige manier te benaderen. Wat dit concreet wil zeggen, wordt beschreven in de informatienota voor vrijwilligers.

De verantwoordelijkheid van een leidinggevende ligt heel anders dan die van een uitvoerende medewerker, die van een bestuurder dan weer anders dan die van een vrijwilliger.

Bij ons is het belangrijk dat men rollen onderscheidt en daar op een 'waardige' manier mee omgaat.

Wie een rol bekleedt, moet bij ons kunnen verwachten dat er met die rol waardig wordt omgegaan.

Menswaardigheid

Ons menszijn waardig beleven!

Met onuitputtelijke inspiratie uit het verhaal van Jezus, waar LIEFDE centraal staat. Liefde mag geen loos woord in de naam van onze organisatie zijn. We willen elkaar in Liefde 7 X 77 maal die nieuwe kans geven. Niets minder dan ons leven schenken voor een ander... Elke relatie in de inspirerende kracht van barmhartigheid beleven...

Waar je de mosterd vandaan haalt, is niet het belangrijkste. Als je het menszijn tussen de mensen maar zo waardig mogelijk beleeft.

Daarom koesteren we Liefde in onze naam.

Ubi caritas et amor deus ibi est.
Overal waar naastenliefde is, is God in ons midden.

Levenswaardigheid

We leven maar één keer, laat ons van dit geschenk genieten, elk moment. Het leven aangenaam maken voor elkaar, in welke relatie ook, blijft een eerbaar doel.

De kracht van vriendelijkheid, geduld, eerlijke aandacht voor elkaar is groot - collega's onder elkaar, maar ook ten opzichte van onze blinde en slechtziende 'cliënten'. Ook redelijkheid en haalbaarheid in wat we van elkaar verwachten, moet een streven zijn.

We mogen ook regelmatig genieten van succes, terugkijken op wat goed was. Hoe vlug zijn we in ons Westerse leven niet het slachtoffer van prestatie- en tijdsdruk. Af en toe halt houden moet mogelijk zijn. Een goed evenwicht tussen spanning en ontspanning is zo belangrijk.

Daarom is het belangrijk de levenswaardigheid van ons samenzijn goed te voeden, elke dag opnieuw, ook als het moeilijk gaat.

Laat ons elke dag proberen in waardigheid onze relaties 'het leven waard' te houden.