Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Samenwerken op alle vlakken: het netwerk Licht en Liefde

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Hoe het netwerk Licht en Liefde ontstond en groeide

Om diverse redenen groeiden er uit Licht en Liefde specifieke initiatieven om aan welbepaalde noden te voldoen. Meestal lagen betoelagingsvereisten aan de basis van het oprichten van een aparte inrichtende macht hiervoor.

De meeste vzw 's die zo onstonden, vormen nu het netwerk Licht en Liefde. We pakken de uitdagingen samen aan, proberen elkaar te versterken, om zo steeds beter tegemoet te komen aan wat er van ons allen wordt verwacht. We werken dus samen op structureel (bestuurlijk), strategisch en operationeel vlak en zetten in op een gemeenschappelijk efficiënt middelenbeheer.

In 2008 sloot ook de vzw KMBS bij de netwerk aan. De KMBS zet vooral in op het organiseren van wingebieden door de samenwerking, het vinden van extra werkingsmiddelen om vernieuwing, extra soliddariteit en ontvoogding te verwezenlijken. Ze ondersteunt ook de vorming van een open en hedendaagse data- en VOIP- (voice over IP) communicatiesysteem.
 

KMBS

De Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw (KMBS) werd opgericht in 1891.

KMBS is een pluralistische en ongebonden vereniging zonder winstoogmerk, die personen met een visuele handicap (blinden en slechtzienden) informeert en begeleidt om zo tegemoet te komen in hun specifieke noden.

KMBS maakt de politieke, administratieve instanties en verantwoordelijken bewust van de problemen die personen met een visuele handicap dagelijks ondervinden.

KMBS zet zich in voor een maximale integratie van de personen met een visuele handicap in onze huidige maatschappij.

In 2008 bracht de KMBS haar expertise in bij Blindenzorg Licht en Liefde en zette extra in op:

  • samenwerking
  • extra fondsen voor extra verantwoordelijkheden
  • ondersteuning van communicatie
     

Licht en Liefde Heem

Licht en Liefde Heem vzw is een sociale ondernemer in de zorg, innoverend en kwalitatief hoogstaand. Onze grote expertise is de ondersteuning van personen met een visuele en vaak meervoudige beperking die extra noden hebben.

Wij bieden vraaggestuurde ondersteuning met als motto: “gewoon waar mogelijk, speciaal waar het moet”. Dat gebeurt vanuit rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en persoonsvolgende financiering. We houden optimaal rekening met uw mogelijkheden, uw netwerk en wat reguliere diensten te bieden hebben.

U kunt bij ons wonen in Varsenare, ofwel een aantal dagen per week overdag naar ons komen (in Varsenare of Kortrijk) om waardevol actief te zijn of te ontspannen, volgens uw mogelijkheden en wensen. Elke bewoner en elke dagdeelnemer is uniek; onze ondersteuning sluit aan op ieders persoonlijke wensen. Samen met u en uw netwerk wordt een handelingsplan opgemaakt, waarbinnen de ondersteuningsnoden afgesproken worden.

We zijn ook bezig met verschillende nieuwe projecten, zoals een activiteitencentrum in Kortrijk en een woonproject in Pelt. Er blijven immers nieuwe aanvragen binnenkomen.

Meer info: info@lichtenliefde.be, tel. 050 40 60 53

 

Sint-Rafaël

Sint-Rafaël vzw is een school in het buitengewoon secundair onderwijs OV1 type 6, voor volwassenen met een visuele beperking. Zij kunnen er onder andere een individueel opleidingstraject samenstellen op basis van hun persoonlijke motivatie, interesse en mogelijkheden. Ze kunnen er ook het diploma secundair onderwijs van het zesde en zevende jaar BSO kantooropleiding halen via de centrale examencomissie.

Ons doel is personen met een visuele beperking via een kort- of langdurige opleiding op een adequate manier te begeleiden om zich zo zelfstandig mogelijk (terug) te integreren in hun maatschappelijke omgeving. We streven naar zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cursist en naar zijn/haar integratie en participatie in de maatschappij. Alle vorming gebeurt op eigen vraag van de cursist, toegespitst op zijn/haareigen situatie en met aangepaste didactische methodes.