Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Structuur

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Altijd in uw buurt

Licht en Liefde heeft haar maatschappelijke zetel in Varsenare.

Onze dienstverlening is regionaal georganiseerd. We helpen u vanuit centraal gelegen inloopcentra: de vlaamsoogpunten in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Kortrijk, Overpelt en Varsenare.

Indien nodig komen we ook aan huis.

 

Een netwerk van partners om u te helpen

HET NETWERK LICHT EN LIEFDE bestaat uit vier intens samenwerkende vzw’s:

 • VeBeS, de vereniging van blinden en slechtzienden, die de kern van het netwerk vormt. Deze vereniging garandeert haar duizenden leden onderlinge steun, belangenverdediging, informatie en vorming, ontspanning, vakanties en ledenservice.
   
 • BLINDENZORG LICHT EN LIEFDEdat een totaalpakket van hulp en solidariteitsprojecten organiseert voor blinden, slechtzienden en al wie voor hen iets wil betekenen.
   
 • LICHT EN LIEFDE HEEM ('Huis 45'), waar volwassen en oudere blinden en slechtzienden met bijkomende uitdagingen een tijdelijke of definitieve thuis vinden  en waar ze vol- of deeltijds waardevol bezig kunnen zijn.
   
 • SINT-RAFAËL, waar volwassenen met een visuele handicap zich kunnen her- of bijscholen met het oog op vrijwilligers- of betaald werk, zinvolle vrijetijdsbesteding of zelfstandig wonen.
   

Samenwerking met KMBS vzw

Met de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN (KMBS) werd in 2008 een structureel partnerschap geklonken. Dit nazorgwerk, reeds in 1891 opgericht en gevestigd in Antwerpen, vereeuwigde haar doel door haar werking te integreren in die van Licht en Liefde. Sindsdien kan KMBS vzw zich focussen op drie belangrijke nieuwe doelen:

 • het stimuleren en kaderen van extra samenwerking, met het project vlaamsoogpunt
   
 • het verzamelen van extra fondsen voor vernieuwing, solidariteit, samenwerking en maatschappelijke ontvoogding, met het project vlaamsoogfonds
   
 • het ondersteunen van digitale (voice over IP en data) communicatie ten voordele van netwerken voor en van blinden en slechtzienden, met het project vlaamse ooglijn
   

Een netwerk in andere netwerken

Daarnaast werken we graag samen met een aantal operationele partners, met wie we samen projecten aanpakken:

Actief op platformen van samenwerking

We zijn actief lid van:

Speciale projecten

Licht en Liefde organiseert een aantal projecten die een eigen naam hebben, zoals:

 • TReye-IT: een project dat gebruikte hulpmiddelen verzamelt en uitleent aan mensen die een tijdelijke nood hebben of geen tegemoetkoming krijgen
 • vlaams digitaal oogpunt: een centrum dat projecten groepeert die te maken hebben met digitale toegankelijkheid en digitale hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
 • AnySurfer: een project dat organisaties, bedrijven en particulieren helpt om hun websites toegankelijk te maken voor iedereen
 • AnyReader: een project dat instaat voor teksten in aangepaste leesvorm
 • Rare snuiters: een ‘inclusief’ kinderboek voor kinderen met én zonder leesbeperking