Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Zoeken

Blijf op de hoogte

Toegang voor medewerkers

Geef aub uw login en wachtwoord op:

Toegang voor bestuurders

Speciale pagina's voor bestuurders.

deel dit artikel op:

Structuur

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

Altijd in uw buurt

Blindenzorg Licht en Liefde heeft zijn hoofdzetel in Varsenare.


Onze dienstverlening is regionaal georganiseerd: we helpen u vanuit centrale plaatsen in diverse regio’s.
 

Indien nodig komen we ook aan huis.U kunt ons bereiken in het VLAAMSOOGPUNT van uw regio:
 

Een netwerk van partners om u te helpen

Blindenzorg Licht en Liefde maakt deel uit van het NETWERK LICHT EN LIEFDE, wat een structuur biedt voor vier intens samenwerkende vzw’s:

 • VeBeS, de vereniging van blinden en slechtzienden, die de kern van het netwerk vormt. Deze vereniging biedt haar duizende leden onderlinge steun, belangenverdediging, informatie en vorming, ontspanning, vakanties en ledenservice.
   
 • BLINDENZORG LICHT EN LIEFDEdat een totaalpakket biedt van vraaggestuurde hulp en solidariteitsprojecten voor blinden, slechtzienden en al wie voor hen iets wil betekenen. Ga naar de initiatieven van Blindenzorg Licht en Liefde
   
 • LICHT EN LIEFDE HEEM ('Huis 45'), waar volwassen en oudere blinden en slechtzienden met bijkomende uitdagingen een tijdelijke of definitieve thuis vinden  en waar ze vol- of deeltijds aangepaste bezigheden vinden.
   
 • SINT-RAFAËL, waar volwassenen met een visuele handicap zich kunnen her- of bijscholen met het oog op vrijwilligers- of betaald werk, zinvolle vrijetijdsbesteding of zelfstandig wonen.
   

Historische samenwerking met de collega-organisatie Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw

Met de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN (KMBS) werd in 2008 een structureel partnerschap geklonken. Dit nazorgwerk, reeds in 1891 opgericht en gevestigd in Antwerpen, vereeuwigde haar doel door haar werking te integreren in de dienstverlenende werking van Blindenzorg Licht en Liefde. Sedert 2008 kon KMBS vzw zich dan focussen op drie belangrijke nieuwe doelen:

 • het stimuleren en kaderen van extra samenwerking, met het project vlaamsoogpunt
   
 • het verzamelen van extra fondsen voor vernieuwing, extra solidariteit, samenwerking en maatschappelijke ontvoogding, met het project vlaamsoogfonds
   
 • het ondersteunen van digitale (voice over IP en data) communicatie ten voordele van netwerken
  voor en van blinden en slechtzienden, met het project vlaamse ooglijn

 

Samen met het netwerk van Licht en Liefde (zie hierboven) vormt KMBS het NETWERK LICHT EN LIEFDE/KMBS

 

Een netwerk in andere netwerken

Daarnaast werken we graag samen met een aantal operationele partners, met wie we samen projecten aanpakken:

Actief op platformen van samenwerking

We zijn actief lid van:

Speciale projecten

Blindenzorg Licht en Liefde organiseert een aantal projecten die een eigen naam hebben:

 • vlaams seniorenoogpunt: een zorgvernieuwend project dat ouderen met een visuele handicap helpt om langer thuis te blijven wonen
 • TReye-IT: een project dat gebruikte hulpmiddelen verzamelt en uitleent aan mensen die een tijdelijke nood hebben of geen tegemoetkoming krijgen
 • vlaams digitaal oogpunt: een centrum dat projecten groepeert die te maken hebben met digitale toegankelijkheid en digitale hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
 • Blind d mobiel: een mobiele demoruimte waar deskundig en objectief advies wordt gegeven over technologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
 • AnySurfer: een project dat organisaties, bedrijven en particulieren helpt om hun websites toegankelijk te maken voor iedereen
 • Rare snuiters: een ‘inclusief’ kinderboek voor kinderen met én zonder leesbeperking
Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE