Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Enkele vaak gestelde vragen

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Op welke manieren kan ik Licht en Liefde steunen?

U kunt overschrijven op rek. BE93 7370 3703 7067 of online schenken.
Vanaf 40 euro op jaarbasis krijgt u automatisch een fiscaal attest. Dat wordt met de post opgestuurd, in maart van het volgende jaar. Voeg het attest bij uw belastingaangifte. Het geeft recht op een belastingvermindering tot 60 procent op het geschonken bedrag. Een voorbeeld: als u een gift van 100 euro doet, kost u dat in 2020 (wegens de corona-maatregelen) slechts 40 euro!

Door ons een deel van uw nalatenschap te schenken, geeft u licht en liefde door, over de grens van het leven.
Schenkingen en legaten zijn voor Licht en Liefde enorm belangrijk. Vraag raad aan uw notaris, kijk op www.testament.be of contacteer volledig vrijblijvend Sofie De Leeuw: +32 489 86 43 87, sofie.de.leeuw@vlaamsoogpunt.be. Lees meer info over nalaten en schenken

Viert u iets, en verkiest u – in plaats van cadeaus – dat alles ten goede komt van Licht en Liefde?
Wij houden dan nauwkeurig bij wie wat schonk en als u dat wilt, bedanken we iedereen in uw naam. Vraag info bij Nancy De Munter: 050 40 60 56, nancy.demunter@lichtenliefde.be.

U kunt ook, bijvoorbeeld met uw vereniging, school of bedrijf, een actie of benefiet organiseren ten voordele van Licht en Liefde. 
XiNiX helpt u graag: 050 40 60 15, xinix@lichtenliefde.be.
Wil u een online actie organiseren op ons actieplatform? Contacteer dan sofie.de.leeuw@vlaamsoogpunt.be

Wilt u – of uw bedrijf of familie – partner zijn bij één van onze projecten?
Aarzel niet en contacteer onze directie: jan.de.smedt@vlaamsoogpunt.be, 0473 95 75 51
 

Wat gebeurt er concreet met mijn gift?

Met uw steun helpt Licht en Liefde blinde en slechtziende mensen om comfortabel en kwaliteitsvol te leven, volgens hun eigen wensen. We zetten bijna al onze financiële middelen in om die opdracht te vervullen. Daarbij hebben we ons aangepast aan het nieuwe denken.

Anno 2018 geeft de overheid geen subsidies meer aan zorgverleners. Ze ondersteunt wel, in zekere mate, de personen met een handicap zelf, via een persoonlijk ondersteuningsbudget. Helaas komt lang niet iedereen daarvoor in aanmerking. Vooral mensen die na hun 65ste een visuele beperking krijgen, ontvangen vaak te weinig tegemoetkoming.

Voor die mensen bestaat het Licht en Liefde Fonds, waar uw giften en legaten in terechtkomen. Het lot van de minstbedeelden trekken wij ons extra aan.
 

Bij welke contactpersoon kan ik als schenker terecht?

Hebt u vragen omtrent uw gift? Wilt u een adresverandering doorgeven of een duplicaat van een attest ontvangen? Of wenst u bijvoorbeeld maar één keer per jaar een brief te krijgen? Bel of mail Inge Fraeyman: 050 40 60 58, giften@lichtenliefde.be.

Waar de sociale bescherming door de overheid tekortschiet, helpt Licht en Liefde dankzij uw private solidariteit. Uw steun, klein of groot, maakt het verschil voor tal van blinde en slechtziende mensen.

DANKJEWEL!