Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

deel dit artikel op:

Een schenking of legaat: nuttige info

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Waarom kiezen mensen voor een legaat of schenking ten voordele van Licht en Liefde? De redenen zijn zeer divers en persoonlijk.

Sommigen willen via een nalatenschap of schenking hun jarenlange engagement bestendigen. Anderen geven uit dankbaarheid. Of ze doen het om te voorkomen dat de andere erfgenamen te veel successierechten moeten betalen, of zelfs om te vermijden dat de volledige erfenis naar de staat gaat.

Hieronder vindt u een antwoord op de meest courante vragen.

Licht en Liefde ontvangt heel weinig overheidssteun. Daarom is steun door privépersonen van levensbelang. Al wie ons in zijn testament opneemt of een schenking doet, maakt met dat gebaar heel veel goeds mogelijk voor blinde en slechtziende mensen in de toekomst.

 

Kan iedereen een testament opstellen?

Ja, in principe kan iedereen dat. U kunt het zelf schrijven of u laten helpen door een notaris.

Ik heb kinderen. Kan ik dan ook een legaat nalaten?

Jazeker, ook mensen met kinderen kunnen een mooi gebaar stellen. Uiteraard voorziet de wet een ‘voorbehouden erfdeel’ voor uw kinderen en kleinkinderen, maar u beschikt vrij over het niet-voorbehouden deel.

Wat is een duolegaat?

Dat is één van de mogelijkheden om een hulporganisatie op te nemen in uw testament. Het is een heel interessante formule voor mensen die geen erfgenamen in rechte lijn (kinderen of kleinkinderen) hebben. De successierechten voor ‘verre’ familieleden (bijvoorbeeld neven en nichten) of mensen die geen familie zijn (bijvoorbeeld een goede vriend of buur) lopen immers heel hoog op.

Met een duolegaat verdeelt u uw erfenis over uw erfgenamen enerzijds en de organisatie van uw keuze anderzijds. De organisatie zal de successierechten van de andere erfgenamen betalen. Op het erfdeel dat bijvoorbeeld Blindenzorg Licht en Liefde zelf ontvangt, betaalt het een verminderd successietarief. Zo houden uw erfgenamen netto meer van hun erfenis over en kan Blindenzorg Licht en Liefde in uw naam veel goeds verrichten.

Moet ik altijd bij de notaris langsgaan?

Dat hoeft niet per se. U kunt gewoon zelf uw testament schrijven en het bewaren. Maar het is beter om uw testament bij de notaris te laten registreren. Zo bent u er zeker van dat het na uw overlijden niet ‘verdwijnt’ of verloren gaat. Bovendien zal een notaris ervoor zorgen dat uw testament wettelijk volledig in orde is. Ook bij speciale verdeelformules, zoals bij een duolegaat, laat u zich bij voorkeur adviseren door uw notaris, die u de beste oplossing zal voorstellen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wat is een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij u afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een persoon of instantie. Voorwaarde is natuurlijk dat de begunstigde het aanvaardt. U hebt verschillende mogelijkheden: een handgift, een schenking per overschrijving of een notariële schenking.

Wat zijn de voordelen van een schenking?

Bij een handgift of een overschrijving is er geen registratieverplichting. De begunstigde moet dus ook niet noodzakelijk registratie- of schenkingsrechten betalen. Let wel op: als de gift niet werd geregistreerd en de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, dan moet de schenking worden opgenomen in de aangifte van de nalatenschap en zijn er dus nog successierechten verschuldigd. De tarieven van dat successierecht liggen hoger dan die van het registratie- of schenkingsrecht.

Wie een handgift of een gift bij overschrijving krijgt, kan die zonder tussenkomst van een notaris laten registreren op een plaatselijk belastingkantoor van de FOD Financiën. Dan zijn er zeker geen successierechten meer verschuldigd. U hebt dan ook een bewijs van uw schenking, zodat er nooit betwisting kan zijn. Schenkingen van onroerende goederen moeten sowieso bij notariële akte gebeuren. De akte wordt geregistreerd en de begiftigde betaalt schenkingsrecht.

Een schenking tijdens uw leven kan een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. Hoe? Het principe is eenvoudig. De tarieven van successierecht zijn progressief: u komt in hogere tariefschijven terecht naarmate het vermogen dat u achterlaat groter is. U zou er dus voor kunnen zorgen dat uw vermogen bij overlijden minder groot is. De schenking is daarvoor ideaal. Alles wat u tijdens uw leven wegschenkt, behoort niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Zo doorprikt u de progressiviteit van de successierechten en kunt u een forse besparing doen.

Zoveel kansen om te helpen

Elke gift is een grote steun voor de werking van Licht en Liefde. Via een legaat of een schenking kunt u uw steun bestendigen voor toekomstige generaties. De keuze voor een legaat of schenking is heel persoonlijk. Wilt u graag meer informatie? Contacteer dan volledig vrijblijvend en in alle vertrouwen Joke Daelemans op 0489 86 43 87 of joke.daelemans@lichtenliefde.be. Wij kunnen u ook meer info sturen in braille, in groteletter of op Daisy. En we komen gratis bij u thuis om advies op maat te geven. Discretie wordt gegarandeerd.

Het rekeningnummer voor giften aan Blindenzorg Licht en Liefde is BE93 7370 3703 7067.

Schenk online