Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Welke steun is er voor mij?

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Ik wil graag weten voor welke hulp en steun ik in aanmerking kom...

  • Heb ik toegang tot kosteloze maar kwaliteitsvolle hulp en recht op bepaalde tegemoetkomingen?
  • Kan ik rekenen op terugbetaling door solidariteitsfondsen en wat zijn de voorwaarden?
  • Zijn hulpmiddelen duur, zijn er alternatieven en hoe kan ik de kosten onder controle houden?
  • Wat kan ik doen om solidair te zijn met lotgenoten die het minder goed hebben dan ik?

Ontdek wat Licht en Liefde voor u kan betekenen!

Licht en Liefde helpt blinde en slechtziende mensen om comfortabel en kwaliteitsvol te leven, volgens hun eigen wensen. We zetten bijna al onze financiële middelen in om die opdracht te vervullen. Daarbij hebben we ons aangepast aan het nieuwe denken.

De overheid geeft geen subsidies meer aan zorgverleners. Ze ondersteunt wel, in zekere mate, de personen met een handicap zelf. Daarbij spelen veel factoren mee, afhankelijk van uw situatie.

Sinds begin 2017 krijgen veel mensen met een handicap een eigen ‘persoonsvolgend budget’ (PVB) om professionele hulp in te kopen. Ze kiezen zelf waar ze hun budget aan besteden, bij zorgaanbieders die vergund zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Licht en Liefde heeft zo’n vergunning.

Met uw budget kunt u de gevraagde hulp vergoeden. Bij Licht en Liefde zoeken we altijd de voor u voordeligste manier. U kunt ook onze voordeelkaart gebruiken. Vraag info in uw vlaamsoogpunt!

Helaas vallen veel mensen uit de boot voor een persoonsvolgend budget, of komen ze totaal niet rond met hun middelen. Ook voor hen wil Licht en Liefde er zijn. Vooral mensen die na hun 65ste een beperking krijgen, ontvangen vaak heel weinig tegemoetkoming. Als u 65 of ouder bent en uw handicap nog niet erkend is door het VAPH, kunt u zo’n erkenning niet meer aanvragen. U loopt dan heel wat steun mis, met name het persoonsvolgend budget en tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of woningaanpassing. Vraag uw erkenning dus (indien mogelijk, uiteraard) tijdig aan! Laat u adviseren door Licht en Liefde.

Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een erkenning, bestaat het Licht en Liefde Fonds, samengesteld met giften en legaten van onze weldoeners. Het vlaamsoogfonds geeft nog eens extra steun voor mensen die overal tussenuit vallen.

Bovendien zoeken we hoe u op de voordeligste manier goed geholpen kunt worden. Zo zijn hulpmiddelen soms behoorlijk duur, maar bestaan er vaak goedkopere alternatieven. We verzamelen trouwens gebruikte hulpmiddelen om daar minder begoede mensen mee te helpen.

Wilt u solidair zijn met lotgenoten die het minder goed hebben dan u? Steun Licht en Liefde of schenk een hulpmiddel dat u niet meer nodig hebt.

WE ZIJN ER HELEMAAL VOOR JOU. Contacteer ons via uw vlaamsoogpunt.

Tegemoetkomingen en voorzieningen

Er bestaan heel wat tegemoetkomingen, voorzieningen en voordelen voor personen met een handicap. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw heel persoonlijke situatie. Deze materie is ook voortdurend in evolutie. Laat u wegwijs maken en adviseren door Licht en Liefde! Contacteer ons via uw vlaamsoogpunt.

We schetsen even wat er zoal bestaat – beknopt en onvolledig!

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is verantwoordelijk voor het persoonsvolgend budget en de rechtstreeks toegankelijke hulp (tussenkomst in de kosten van de zorg die u nodig hebt), de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en die voor aanpassingen aan de woning of wagen.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een handicap) staat in voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming kan een basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap en een tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’ uitreiken.

Tot de sociale voorzieningen behoren onder meer de Europese handicapkaart, de Europese parkeerkaart, de nationale verminderingskaart openbaar vervoer, de begeleiderskaart van de NMBS, het sociaal tarief voor telefoon, gas en elektriciteit, de vermindering van het abonnementsgeld voor kabeltelevisie en de vrijstelling voor de saneringsbijdrage van water.

Mogelijke fiscale voordelen zijn de vrijstelling van BTW bij aankoop van een nieuwe wagen voor persoonlijk gebruik, de vrijstelling van inverkeerstelling en verkeersbelasting, het verlaagd BTW-tarief bij onderhoud en herstelling van de wagen en de vermindering van inkomstenbelasting, onroerende voorheffing en successierechten.

Op het gebied van sociale zekerheid kunt u mogelijk recht hebben op een tegemoetkoming voor de zorgverzekering of een tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg (beide van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming), het OMNIO-statuut, de maximumfactuur, het zorgforfait voor chronisch zieken, verhoogde kinderbijslag, terugbetaling van medische filterglazen, …

U merkt het: deze ingewikkelde materie is specialistenwerk. Elke situatie is anders. Wij weten er raad mee!

Ga naar het volgende hoofdstuk: 'Hoe krijg ik toegang tot expertise?'