Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Missie en visie

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Missie

Licht en Liefde wil expertise opbouwen op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap. We willen die expertise actueel houden en toekomstgericht ontwikkelen.

We stellen onze expertise ter beschikking van blinde en slechtziende personen en hun organisaties. Zo zien zij alle kansen benut op het behouden, vinden of herwinnen van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.

Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.

 

Visie

Dit zijn de krachtpunten van onze visie:

 • Eenieder heeft recht op een waardig leven. Een waardig leven is een inclusief leven als volwaardig burger.
   
 • Respect voor en vertrouwen in de mogelijkheden van de persoon is essentieel.
   
 • Samen een weg kunnen gaan in een verzorgde relatie met elkaar, vormt een grote kracht.
   
 • Deze relatie is gebaseerd op wederzijdse 'waardigheden': gelijkwaardigheid, eigenwaardigheid, rolwaardigheid, levenswaardigheid, menswaardigheid.
   
 • De vraag stuurt de hulpverlener. Onze relatie gedurende het traject naar resultaat is open, steeds bespreekbaar en helder.
   
 • Om goed te kunnen helpen, moeten we zorgvuldig deskundigheid opdoen, verzamelen, levendig houden en vrijwaren voor de toekomst. Daartoe gebruiken we alle mogelijke kanalen en middelen. Dit kan o.m. omvatten: opleidingen, congressen, studiedagen, literatuur, wetenschappelijk onderzoek, samenwerken, testen, lidmaatschap van koepelorganisaties enz. We willen bewust de regionale grenzen overschrijden en richten ons ook naar het Europees en (waar mogelijk) het wereldniveau.
   
 • Er is geen deskundigheid zonder dat ervaringsdeskundigheid ermee is afgetoetst. Daarom leven en werken we gewoon zoveel mogelijk samen met blinden en slechtzienden, als onuitputtelijke bron voor onze expertise. Om dezelfde reden ondersteunen we, waar mogelijk, de organisaties van blinden en slechtzienden. Met de Vereniging van Blinden en Slechtzienden (VeBeS) hebben we een nauwe en officiële samenwerking.
   
 • We erkennen graag de deskundigheid van collega's, ook in andere organisaties. Geen dubbel werk doen, geeft ons de kans nieuwe gebieden in deskundigheid te betreden. Daarom hechten we een uitzonderlijk belang aan samenwerking en de organisatie ervan (vlaamsoogpunt).
   
 • Om gezagvol te zijn, willen we consequent zijn met onze visie. Zo dragen we toegankelijkheid, waardigheid, deskundigheid, ... hoog in ons vaandel.
 • Naast door de overheid georganiseerde solidariteit (ziekteverzekering, overheidsagentschappen, ...) vragen we actief extra middelen aan wie een warm hart toedraagt aan mensen met een visuele handicap. Wij vinden het belangrijk dat deze vorm van solidariteit blijft bestaan: het is de verzekering voor een warme samenleving.
   
 • We waarderen onbaatzuchtige inzet door vrijwilligers en beschouwen die als zo authentiek dat we een deel van onze werking daarop baseren. Dit zorgt ervoor dat we meer mensen beter en warmer kunnen bijstaan.
   
 • Onze expertise heeft een grote waarde. Dit betekent ook dat die expertise vergoed dient te worden. Voor de blinde en slechtziende persoon dient deze vergoeding echter minimaal te zijn. Wordt deze persoon echter financieel ondersteund om onze hulp te kunnen betalen, dan rekenen we de gangbare kost door.