Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Een schenking of legaat: nuttige info

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Waarom kiezen mensen voor een legaat of schenking ten voordele van Licht en Liefde? De redenen zijn zeer divers en persoonlijk.

Sommigen willen via een nalatenschap of schenking hun jarenlange engagement bestendigen. Anderen geven uit dankbaarheid. Of ze doen het om te voorkomen dat de andere erfgenamen te veel successierechten moeten betalen, of zelfs om te vermijden dat de volledige erfenis naar de staat gaat.

Hieronder vindt u een antwoord op de meest courante vragen.

Licht en Liefde ontvangt heel weinig overheidssteun. Daarom is steun door privépersonen van levensbelang. Al wie ons in zijn testament opneemt of een schenking doet, maakt met dat gebaar heel veel goeds mogelijk voor blinde en slechtziende mensen in de toekomst.

 

Kan iedereen een testament opstellen?

Ja, in principe kan iedereen dat. U kunt het zelf schrijven of u laten helpen door een notaris.

Ik heb kinderen. Kan ik dan ook een legaat nalaten?

Jazeker, ook mensen met kinderen kunnen een mooi gebaar stellen. Uiteraard voorziet de wet een ‘voorbehouden erfdeel’ voor uw kinderen en kleinkinderen, maar u beschikt vrij over het niet-voorbehouden deel.

Hoe zit dat nu met het duolegaat?

OPGELET: Sinds 1 juli 2021 kunt u geen erfbelasting meer besparen via een duolegaat. In de plaats kwam er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief als u een klein deel van uw vermogen wilt nalaten aan een goede vriend. Ook voor reeds bestaande testamenten verandert het systeem. Als er een duolegaat in uw testament staat, raden we u aan om dat te herbekijken met uw notaris.

Het duolegaat op zich wordt niet afgeschaft. Het blijft mogelijk om uw nalatenschap in een testament te spreiden over een ‘gewone’ erfgenaam en een goed doel, waarbij dat goede doel de erfbelasting volledig op zich neemt. Uw gewone erfgenaam doet daar echter geen fiscaal voordeel meer mee.

Ook in reeds bestaande testamenten met een duolegaat gelden de nieuwe regels. Daardoor is de kans groot dat uw duolegaat niet meer uitvoerbaar is, omdat het goede doel meer erfbelasting moet betalen dan de waarde die het ontvangt.

Pas uw testament aan, er zijn goede alternatieven. Als u uw notaris raadpleegt, zal die met u bekijken wat de beste oplossing is, op basis van uw wensen en persoonlijke situatie.

Goede doelen betalen geen belasting meer op een schenking of legaat. De tarieven van 5,5 procent voor een schenking en 8,5 procent voor een erfenis verdwijnen vanaf 1 juli. Als je iets schenkt of nalaat aan Licht en Liefde, worden wij daar dus niet meer op belast. We kunnen het volledige bedrag gebruiken om blinde en slechtziende mensen te helpen.

Wilt u vrijblijvend meer info of persoonlijk advies over een legaat of schenking aan Licht en Liefde? Stuur dan een mail naar sofie.de.leeuw@vlaamsoogpunt.be.

Moet ik altijd bij de notaris langsgaan?

Dat hoeft niet per se: u kunt gewoon zelf uw testament schrijven en bewaren. Maar het is beter om uw testament bij de notaris te laten registreren. Zo bent u er zeker van dat het na uw overlijden niet ‘verdwijnt’ of verloren gaat. Bovendien zal een notaris ervoor zorgen dat uw testament wettelijk volledig in orde is. Ook bij speciale verdeelformules, zoals bij een duolegaat, is deskundig advies geen overbodige luxe. De notaris zal u de beste oplossing voorstellen, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Wat is een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij u afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een persoon of instantie. Voorwaarde is natuurlijk dat de begunstigde het aanvaardt. U hebt verschillende mogelijkheden: een handgift, een schenking per overschrijving of een notariële schenking.

Wat zijn de voordelen van een schenking?

Bij een handgift of een overschrijving is er geen registratieverplichting. De begunstigde moet dus ook niet noodzakelijk registratie- of schenkingsrechten betalen. Let wel op: als de gift niet werd geregistreerd en de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, dan moet de schenking worden opgenomen in de aangifte van de nalatenschap en zijn er dus nog successierechten verschuldigd. De tarieven van dat successierecht liggen hoger dan die van het registratie- of schenkingsrecht.

Wie een handgift of een gift bij overschrijving krijgt, kan die zonder tussenkomst van een notaris laten registreren op een plaatselijk belastingkantoor van de FOD Financiën. Dan zijn er zeker geen successierechten meer verschuldigd. U hebt dan ook een bewijs van uw schenking, zodat er nooit betwisting kan zijn. Schenkingen van onroerende goederen moeten sowieso bij notariële akte gebeuren. De akte wordt geregistreerd en de begiftigde betaalt schenkingsrecht.

Een schenking tijdens uw leven kan een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. Hoe? Het principe is eenvoudig. De tarieven van successierecht zijn progressief: u komt in hogere tariefschijven terecht naarmate het vermogen dat u achterlaat groter is. U zou er dus voor kunnen zorgen dat uw vermogen bij overlijden minder groot is. De schenking is daarvoor ideaal. Alles wat u tijdens uw leven wegschenkt, behoort niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Zo doorprikt u de progressiviteit van de successierechten en kunt u een forse besparing doen.

Zoveel kansen om te helpen

Elke gift is een grote steun voor de werking van Licht en Liefde. Via een legaat of een schenking kunt u uw steun bestendigen voor toekomstige generaties. De keuze voor een legaat of schenking is heel persoonlijk. Wilt u graag meer informatie? Contacteer dan volledig vrijblijvend en in alle vertrouwen Sofie De Leeuw op +32 489 86 43 87 of sofie.de.leeuw@vlaamsoogpunt.be. Wij kunnen u ook meer info sturen in braille, in groteletter of op Daisy. En we komen gratis bij u thuis om advies op maat te geven. Discretie wordt gegarandeerd.

Het rekeningnummer voor giften aan Blindenzorg Licht en Liefde is BE93 7370 3703 7067.

Schenk online