Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Projectmatig samenwerken in een structurele partnerschap

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Samen zijn we zoveel sterker!

Licht en Liefde ziet in enkele voorzieningen de kans om structureel samen te werken. We hebben een vergelijkbare visie, vullen elkaar aan en betekenen samen een sterke verzameling van expertise, die we willen inzetten ten voordele van blinde en slechtziende mensen. Dit vormt een betrouwbare basis om projectmatig samen te werken en de expertise op verschillende vlakken met elkaar te delen. Dat gebeurt onder meer via het expertisenetwerk 'OVER-ZIEN'.

De Kade vzw

Zoals schepen aanmeren aan de kade, hun ladingen lossen en nieuwe ladingen inschepen, zo meren kinderen, jongeren en volwassenen aan De Kade van ons ondersteunings- en expertisenetwerk aan.

Zij brengen hun kwaliteiten, maar ook hun vragen mee, doen nieuwe ervaringen op en gaan, verrijkt, weer op stap. Scheepslossers, vrachtbehandelaars, handelaars… vormen de kern van het leven aan de kade. Zij spelen een belangrijke rol - zo ook de grote waaier van medewerkers.

Wie aan de kade staat, … onthaalt, luistert, begeleidt, geeft perspectief. De kade is voor de een een rustpunt, brengt vernieuwing voor de ander. Sommige schepen meren langer aan. Enkele blijven en gooien voorgoed hun anker uit. De meeste varen weer weg. En ooit hoop je hen behouden terug te zien.
 

Centrum Ganspoel

Het Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking.
 

Koninklijk Instituut Woluwe

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen ze met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorstoornis, een taalstoornis, een autismespectrumstoornis, een visuele beperking of een gedrags- en emotionele stoornis.

 

 

Luisterpunt

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Het is een openbare bibliotheek die een specifieke werking uitbouwt. Aan al wie geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, bezorgt Luisterpunt lectuur in een aangepaste vorm: blinde en slechtziende personen, mensen met dyslexie, MS- en afasiepatiënten, ... De lectuur is beschikbaar in twee vormen: Daisy-luisterboeken en brailleboeken.

Luisterpunt groeide uit een fusie tussen de Vlaamse Klank- en Braillebibliotheek Licht en Liefde en de Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek. Blindenzorg Licht en Liefde werkt intens met Luisterpunt samen in het kader van collectievorming, productie van braille- en luisterboeken en de modernisering van de wijze waarop dit alles bij de mensen met leesproblemen kan worden gebracht.
 

Centrum voor visuele revalidatie UZ Gent

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision van het UZ Gent is een onderdeel van de dienst Oogheelkunde, met als diensthoofd prof. dr. P. Kestelyn. Het UZ Gent biedt al vele jaren lowvisionactiviteiten maar sinds 2006 is het door een Conventie van het RIZIV erkend als revalidatiecentrum.

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision richt zich tot patiënten met een visuele handicap, volwassenen en kinderen. De oogaandoening kan zowel stabiel of evolutief zijn, aangeboren of verworven. De patiënt krijgt in het centrum multidisciplinaire begeleiding in het leren omgaan met deze handicap.

Het centrum werd opgericht omdat er nood is aan medisch onderbouwd en neutraal advies en professionele begeleiding en therapie voor patiënten met een visuele handicap. Patiënten krijgen advies in verband met hulpmiddelen (voor thuis, school of werk), het aanpassen van lowvisionhulpmiddelen of hulpmiddelen voor het het dagelijks leven, dactylo-, braille- en computerlessen, kooktherapie en mobiliteitstraining.

Dankzij de sterk geëvolueerde technologie is integratie in normaal onderwijs of werk ook steeds beter mogelijk.

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, ter aanvulling van en in nauwe samenwerking met het revalidatieteam.

Centrum voor visuele revalidatie UZ Antwerpen

Het revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraaggestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.

Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC te werken.

Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.

In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.

Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de RIZIV-richtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt vergoed.

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.
 

Centrum voor visuele revalidatie UZ Leuven

Het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden van UZ Leuven biedt gespecialiseerde hulp aan personen met visuele problemen. Het centrum wil de kwaliteit van het dagelijkse leven van slechtziende en blinde personen verbeteren, zowel in de thuissituatie als bij vrijetijdsbesteding, op school en op het werk. Er worden communicatietechnieken, mobiliteitstechnieken en hulpmiddelen aangeboden die het gezichtsverlies compenseren.

De patiënt wordt begeleid in het verwerven van aangepaste vaardigheden om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verkrijgen. De specifieke doelstellingen van de revalidatie worden door een multidisciplinair team in overleg met de patiënt opgesteld. Een individueel revalidatieprogramma wordt opgemaakt. Dit programma wordt gerealiseerd in ambulante therapiesessies in het revalidatiecentrum of de thuissituatie

Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.