Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Rare snuiters in het onderwijs

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Wat?

RARE SNUITERS is een prentenboek dat in hoge mate bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren actief en vooral coöperatief. Ze oefenen op een speelse manier specifieke motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Het boek maakt kinderen bewust van de diversiteit in onze samenleving.

Het leent zich tot talrijke talige en muzische impulsen.

Het is een onmisbaar prentenboek met uitgebreide mogelijkheden, dat in geen enkele schoolbibliotheek mag ontbreken!
 

Algemene opzet

RARE SNUITERS wil vooral een brug slaan tussen diverse ervaringswerelden. Daartoe biedt het heel wat extra ‘snufjes’ die voor het eerst allemaal samen geïntegreerd in één werk worden aangeboden.

Het boek is aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt voor zowel ‘gewone’ kinderen als kinderen met ontwikkelingsproblemen. Lichamelijke beperkingen (blindheid, slechtziendheid, motorische stoornissen, …) en leerproblematieken (algemeen vertraagde taalontwikkeling, dyslexie,…) zijn ‘triggers’ van waaruit verschillende leerprocessen voor alle doelgroepen kunnen worden opgestart.
 

Algemene doelen

Zintuiglijke (multisensoriële) ontwikkeling

Kinderen leren gericht alle zintuigen gebruiken om ervaringen op te doen. Zien is maar één aspect. Je kunt ook zien met je oren, je vingers, je tenen, je huid. De duidelijke, gedetailleerde illustraties, het reliëf, de bijbehorende cd en de inspirerende lesideeën waarborgen alle kinderen, met of zonder beperking, een inspirerende ervaring. De tactiele vaardigheden van alle lezers worden maximaal gestimuleerd.

Taalontwikkeling

De speelse gedichten en extra teksten dragen bij tot de woordenschatontwikkeling van de kinderen. Dankzij de talrijke verwerkingsmogelijkheden krijgen de kinderen veel kansen om de nieuwe woorden spontaan in hun actief taalgebruik op te nemen.
Verschillende spreek- en luisterdoelen kunnen geïntegreerd worden nagestreefd.
Het leesplezier en het leesbegrip worden gestimuleerd en bevorderd. De korte brailletekstjes, overal in het boek terug te vinden, zijn aantrekkelijke en geheime boodschappen in een mysterieuze code. Deze code kraken is voor iedereen haalbaar en fascinerend.

Muzische ontwikkeling

Verschillende muzische domeinen krijgen kansen. De activiteiten zetten aan tot creatief experimenteren met tekenen, schilderen, boetseren, creatief spreken en schrijven, muziek, drama, fotografie, film...

Sociale en emotionele ontwikkeling

De dieren in de gedichten hebben eigenschappen en kenmerken waar elk kind zich mee kan associëren. De bonte verzameling suggereert een heel diverse, fantasierijke wereld waarin de kinderen zich op allerhande wijzen kunnen uitleven en manifesteren.
Het boek creëert verbondenheid. De kinderen leren op verschillende manieren samenwerken met iedereen.

Leren leren

Ervaringsgericht leren wordt sterk gestimuleerd en ondersteund. De beschermde omgeving wordt opengetrokken naar een ruimere belevingswereld waarin allerlei leerkansen zijn geïntegreerd.
De algemene kennis wordt vergroot. Allerlei wereldoriënterende domeinen kunnen geïntegreerd worden aangeboden en onderzocht. De bijbehorende verbale beschrijving is interactief. Er worden veel vragen gesteld die stimuleren om te ontdekken, te associëren en ‘anders’ te denken.
 

GRATIS: IDEEËNBUNDEL VOOR DE BASISSCHOOL

Op zoek naar inspiratie om met RARE SNUITERS te werken? Stuur een e-mail naar docu@lichtenliefde.be en wij bezorgen u kosteloos een uitgebreide IDEEËNBUNDEL VOOR LEERKRACHTEN VAN DE BASISSCHOOL EN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS.

“Vorig jaar had ik het geluk om het prachtige boek ‘Rare snuiters’ te winnen met een wedstrijd van Klasse. Een boek om met al je zintuigen van te genieten. Vandaar dat ik het koos om te gebruiken als rode draad tijdens dit schooljaar. Het is een boek dat ook aansluit bij het thema ‘anders zijn’. Iedereen is wel eens een rare snuiter. Een boek waarbij we bij het begin van het schooljaar kunnen nadenken over onze eigen talenten, kenmerken, kwaliteiten. De olifant uit het boek wenst ook iedereen een gelukkige verjaardag. Een boek waar we dit jaar zeker nog veel kunnen mee doen!”

(Juf Katrien David, Vrije Basisschool Alveringem, schooljaar 2011-2012)

GRATIS: LESMATERIAAL VOOR DE KLEUTERKLAS

In het academiejaar 2011-2012 hebben negen studenten van KHBO Brugge (lerarenopleiding kleuteronderwijs) hun bachelorproef gewijd aan RARE SNUITERS. Onder leiding van mevrouw Ost ontwikkelden ze concreet lesmateriaal voor de kleuterklas (gewoon en buitengewoon onderwijs). Wij stellen vier pakketten ter beschikking, met dank aan de studenten en docenten:

  • PAKKET 1: 'RARE SNUITERS in de tweede kleuterklas', door Elien Tanghe
  • PAKKET 2: 'RARE SNUITERS in de derde kleuterklas (thema 'zintuigen')', door Linse Verfaillie
  • PAKKET 3: 'RARE SNUITERS in de derde kleuterklas (thema: 'oren om te horen')', door Stefanie Strubbe
  • PAKKET 4: 'RARE SNUITERS in het buitengewoon onderwijs type twee', door Stefanie Vandecasteele

Stuur een e-mail naar docu@lichtenliefde.be en vermeld duidelijk welke pakketten u wenst.