Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

De grote meerwaarde van dit boek

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Inclusie: een grote verrijking voor iedereen

Een inclusief prentenboek met volledige verbale beschrijving en ‘gps voor de vingers’ is een wereldprimeur.

Dankzij deze aanpak kunnen kinderen met om het even welke leesbeperking het boek volwaardig beleven – alleen of samen met kinderen zonder leesbeperking. Ook voor ouders met een blind of slechtziend kind of kinderen met een blinde of slechtziende ouder is dit bijzonder handig.

Kinderen met een leeshandicap of een autismespectrumstoornis krijgen een hoogstaand artistiek prenten- en gedichtenboek aangeboden waar ze lang van kunnen genieten en dat een wereld voor hen opent. Bij kinderen met ADHD of ADD bevordert het voelen de concentratie. Maar het boek is even boeiend en aangenaam voor hun vrienden zonder beperking. Zij worden multisensorieel getraind: ze ervaren dat artistieke beleving veel meer kan zijn dan alleen kijken.

Alle gebruikers van het boek maken dus spelenderwijs kennis met verschillende ervaringswerelden. Daarbij komen drie zintuigen evenwaardig aan bod: zien, horen en voelen. In de verbale beschrijving worden op een ludieke manier thema’s aangereikt die te maken hebben met visuele beperkingen. Want dieren hebben die ook – al zijn het voor hen vaak geen beperkingen!
 

Een voorbeeld van hoe het kan

De ondertitel van ‘Rare snuiters’ luidt: ‘Een boek om te lezen met je oren, om te bekijken met je vingers, om te voelen met je ogen’. Daarmee geven we nog maar gedeeltelijk weer wat met dit boek allemaal kan.

Dit project is sociaal en artistiek tegelijk. Het boek is vooral geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij hopen hen in ruime mate te bereiken.

Alle aanpassingen zijn met uiterste zorg gerealiseerd. Dit ligt volledig in de lijn van de inclusiegedachte: braille en spraak kunnen even esthetisch zijn als klassieke druk!

Via gerichte verspreiding bij de openbare bibliotheken en in het basis- en buitengewoon onderwijs beogen we dat het boek jarenlang door velen wordt gebruikt. De boeken worden duurzaam geproduceerd, om lang mee te gaan.

Dit boek wil een nieuwe trend zetten, een heel concreet voorbeeld stellen om na te volgen.
 

Gebundelde ervaring

Blindenzorg Licht en Liefde vzw en Poëziecentrum vzw hebben dit boek samen uitgegeven. Beide organisaties bundelden hun ervaring. Voor de reliëfdruk werkten ze samen met een gespecialiseerde drukkerij.

Omdat een inclusieve aanpak de drukkost verdubbelt t.o.v. een gewoon prentenboek, is ‘Rare snuiters’ noodgedwongen een niet-commercieel, gesubsidieerd project.