Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Waarom een ‘inclusief’ boek?

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Wat is inclusie?

Inclusie is een proces dat pas de laatste decennia tot stand kwam, een lange aanloop kende en nog een lange weg te gaan heeft.

Personen met een handicap werden door de eeuwen heen op verschillende manieren bekeken en benaderd. Momenteel staat de maatschappij op het punt mensen met een handicap te ‘includeren’, ze met andere woorden te beschouwen als volwaardige burgers zonder wie de samenleving niet volledig is.

Inclusie gaat een stap verder dan integratie. De gedachtegang die schuilt achter het woord integratie gaat ervan uit dat personen met een handicap zich moeten aanpassen aan de maatschappij en de norm. Inclusie betekent letterlijk ‘ingesloten worden’ en duidt erop dat het vanzelfsprekend is dat mensen met een handicap er gewoon bijhoren en dat men er op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd,…) van uitgaat dat ook mensen met een handicap hieraan moeten kunnen deelnemen als volwaardig burger.

(www.gripvzw.be/leerkrachten/inclusie.asp)

Voor ALLE kinderen

‘Rare snuiters’ is een boek dat voor alle kinderen – met of zonder beperking – toegankelijk, aantrekkelijk, artistiek, boeiend en leerrijk is. Iedereen telt mee, automatisch en vanzelfsprekend. De diverse aanpassingen storen niet, wel integendeel: ze verrijken het geheel en zorgen voor een extra dimensie – letterlijk en figuurlijk.

Het boek heeft een hoge kwaliteit. De teksten zijn speels. Ze prikkelen de fantasie en taalvaardigheid en brengen allerlei thema's aan. Voor de kleurrijke illustraties en de doordachte vormgeving stond een jonge, talentvolle illustratrice in. Het concept van ‘Rare snuiters’ werd uitgewerkt door de auteur (ervaren in de blinden- en slechtziendensector) en de vormgeefster samen, in nauw overleg met ervaringsdeskundigen uit de doelgroepen.

“'Een boek geeft de ziel vingers', lazen we in een citatenboek. Dat is exact wat we met ‘Rare snuiters’ bijna letterlijk willen bereiken. We willen tonen dat multisensorieel ervaren een grote meerwaarde biedt. We willen een boek maken om te lezen met je oren, te bekijken met je vingers en te voelen met je ogen. We willen tonen hoe het kan, hoe het vaker zou moeten. Klassieke druk, braille en spraak hand in hand!” (Freya en Jan)

Universal design

Het boek valt direct in de smaak bij alle kinderen, dankzij:

 • grote, duidelijke letters;
 • grote, duidelijke illustraties;
 • raak gekozen kleuren en goede kleurcontrasten;
 • reliëf op de tekeningen met de silkscreen-techniek (doorzichtige reliëfhars die discreet maar zeer doeltreffend op de prenten wordt aangebracht);
 • brailletekst (inclusief een eenvoudig braillealfabet, om goed ziende kinderen spelenderwijs het brailleschrift te leren); 
 • een audio-cd.

Ook kinderen met een leesbeperking kunnen het boek dus volwaardig gebruiken.

Dat geldt eveneens voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Zij hebben specifieke verwachtingen van boeken. Lezen is voor hen veel meer dan inhoud verwerken. Het is een zintuiglijk avontuur. Een goed boek biedt hen een totaalervaring, waarin het boek als object een belangrijke rol speelt. Troeven van een goed boek voor kinderen met een ASS:

 • de taal is eenvoudig en speels;
 • klanken en rijm primeren op woorden;
 • de prenten zijn levendig;
 • er kan ook gevoeld worden;
 • een cd met gesproken tekst en geluiden ondersteunt het lezen;
 • het boek heeft een specifieke, zeer herkenbare structuur, er zit een systeem in.

Al deze elementen zijn in ‘Rare snuiters’ ruim aanwezig. Vandaar dat ook kinderen met een ASS dit boek buitengewoon leuk vinden en er steeds weer naar teruggrijpen.

Bij kinderen met een korte concentratieboog (bijvoorbeeld door ADHD of ADD) bevordert het 'kijken met de vingers' de concentratie.

Een unieke audio-cd

De audio-cd (MP3 en Daisy) speelt een belangrijke rol. Hij laat ALLE kinderen toe om de prenten te ‘zien’. De cd bevat:

 • alle gedichten uit het boek, voorgelezen door topacteur Wim Opbrouck, die enthousiast en onbezoldigd meewerkt aan het project;
 • een verbale beschrijving van het volledige boek: alle prenten worden helder beschreven;
 • een ‘gps voor de vingertjes’, als leidraad voor het voelen van het reliëf (dit is een gloednieuw concept);
 • allerlei extra informatie, prettig en interessant voor iedereen;
 • grappige, originele, ‘sprekende’ dierengeluiden tussen de teksten.