Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Organigram

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

De inrichtende macht

Bovenaan de organisatie staat de algemene vergadering. Zij stuurt de raad van bestuur statutair aan, kan ontlasting geven aan de bestuurders, bepaalt de grote lijnen in het middelenbeheer en het beheer van de vzw. Deze vergadering komt 1 tot 2 maal per jaar samen.

Ze heeft als effectieve leden:

 • Hubert BRIERS
 • Herman CAULIER
 • Paul DE BROE
 • Luc DE MAN
 • Christa DE SCHEPPER
 • Daniëlla DECKERS
 • Harold DECKERS
 • Jozef DENYS
 • Luc DESMET
 • Paul DESTROOPER
 • Paul DEWILDE
 • Luc MERCKX
 • Dany PUTTEMAN
 • Patrick SCHUERS
 • Walter STEVENS
 • Marcel TRIEST
 • Frans VAN DIJCK
 • Julien VAN DOORSELAER
 • Willy VAN LOO
 • Paul VANDEN BOSSCHE
 • Raf VANDERBURGHT
 • Sandy VERMEYLEN
 • Willy VERZELE
 • Emile WALKIERS

Ze heeft als toegetreden lid: Jan DE SMEDT

Door de algemene vergadering verkozen, bestuurt de raad van bestuur in college (als groep) de vzw. Structurele en strategische beslissingen worden genomen op eigen voorstel of op voorstel van de directie. De directie verantwoordt zich aan deze vergadering voor het in dagelijkse beslissingen omgezette beleid (= operationeel beleid). De raad van bestuur komt 4 tot 6 keer per jaar samen.

Onder haar leden verkiest de raad van bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De volgende personen maken deel uit van de raad:

 • Herman CAULIER (voorzitter)
 • Willy VAN LOO  (ondervoorzitter)
 • Emile WALKIERS (secretaris)
 • Marcel TRIEST (penningmeester)
 • Paul DE BROE
 • Luc DE MAN
 • Christa DE SCHEPPER
 • Harold DECKERS
 • Luc DESMET
 • Paul DESTROOPER
 • Paul DEWILDE
 • Patrick SCHUERS
 • Julien VAN DOORSELAER
 • Paul VANDEN BOSSCHE
 • Sandy VERMEYLEN
 • Willy VERZELE
 • Jan DE SMEDT (gedelegeerd bestuurder / netwerkdirecteur)
   

Vertaling naar de dagelijkse leiding

Waar de raad van bestuur de algemene en strategische beslissingen neemt, veelal op aanbreng van de directie, is het vooral de directie die alles moet vertalen naar dagelijkse operationele beslissingen. Omgekeerd moeten de dagelijkse uitdagingen ook het beleid (structurele en strategische beslissingen) degelijk inspireren en aansturen.

De directie wordt bijgestaan door een schare van bestuurders rond zich: het dagelijks bestuur. De leden daarvan hebben elk hun specifieke focus (bv. financiële middelen, personele middelen, infrastructuur, IT, blinde en slechtziende cliënten...).

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • voorzitter: Herman CAULIER
 • ondervoorzitter: Willy VAN LOO
 • secretaris: Emile WALKIERS
 • penningmeester: Marcel TRIEST
 • gedelegeerd bestuurder: Jan DE SMEDT (netwerkdirecteur)
 • bestuurders:
  • Paul DE BROE
  • Christa DE SCHEPPER
  • Paul DEWILDE
  • Paul VANDEN BOSSCHE
  • Willy VERZELE

Deze vergadering komt zo'n 6 keer per jaar samen.
 

De directie en het leidinggevend team

Jan de Smedt is netwerkdirecteur van Licht en Liefde. Hij zet het uitgestippelde beleid (structureel en stragisch management) om in concrete daden (operationeel management). Daarbij wordt hij geassisteerd door drie adjunct-directeurs:

 • Chris Palings stuurt de klantgerichte processen: zij bestudeert wat de cliënten van ons verwachten.
 • Pieter Verstraete staat in voor de organisatiegerichte processen: hij leidt de selectie, opleiding, ondersteuning en evaluatie van het personeel in goede banen.
 • Lorenzo Billiet is operationeel directeur West-Vlaanderen.

De directie stuurt de medewerkers aan die de kerntaken van onze organisatie (de ondersteuning van blinde en slechtziende mensen en aanverwante opdrachten) op zich nemen.

Sommige van die kerntaken zijn regionaal georganiseerd, in de vlaamsoogpunten. Van daaruit werkt de grootste groep medewerkers. Voor de coördinatie van die medewerkers kan de algemeen directeur een beroep doen op drie regionale coördinatoren:

 • voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen: Soumar Afram
 • voor Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg: Anjejoline Stevens
 • voor West-Vlaanderen: Lorenzo Billiet

Andere taken zijn supra-regionaal georganiseerd, namelijk de organisatie-onderdelen waar specifieke expertise en hulpverlening is uitgewerkt die binnen en buiten Licht en Liefde ter beschikking wordt gesteld. Sommige hebben een coördinator, andere worden rechtstreeks door de directie aangestuurd.
 

De voorwaarde-scheppende diensten

De directie stuurt ook de 'voorwaarde-scheppende diensten' aan. Zij creëren de beste voorwaarden waarbinnen de medewerkers onze 'core business' kunnen verzorgen: de hulpverlening aan blinde en slechtziende mensen. Het gaat om:

 • het directiesecretariaat
 • de financiële administratie
 • de personeelsadministratie
 • het onthaal
   

De hulpverlening

De diverse experten en andere professionals maken Licht en Liefde tot wat het is. Zij zorgen voor de hulpverlening, adviesverstrekking, verenigingsondersteuning enz.

Om dicht bij de mensen te staan, hebben we teams van hulpverlenende experten onder leiding van de regionale coördinatoren. Andere hulpverlening is zo uniek dat ze voor alle regio's samen wordt georganiseerd: advies, demo en try-out op het vlak van technologische hulpmiddelen, low-vision-appartuur voor slechtzienden en advies, verlichting, advies op het vak van algemene toegankelijkheid, toegankelijkheid van informatie en webtoegankelijkheid, advies, demo en verkoop op het vlak van dagelijkse hulpmiddelen, psychologische ondersteuning, vorming en sensibilisering, tekstomzetting naar braille, groteletter en audio.

                                           

De vrijwilligers

Een groot aandeel in het 'sociaal profijt' dat wij kunnen verwezenlijken komt via de inzet van vrijwilligers. Hun onbaatzuchtige inzet geeft een heel speciale kleur, smaak en temperatuur aan Licht en Liefde.

De beroepsmedewerkers ondervinden dagelijks de grote steun van deze mensen. Onze vrijwilligers tonen ons elke dag opnieuw wat de enige goede manier van werken is: met oprechte aandacht voor wie we helpen, repectvolle betrokkenheid en creatieve deskundigheid.

Heel wat taken worden opgenomen door vrijwilligers: we zijn continu op zoek naar inlezers, hulp bij activiteiten, vervoer bij verplaatsingen, begeleiding bij uitstappen en vakanties, individuele hulp bij mensen thuis, bezoekdiensten enz. Ook onze ervaringsdeskundigen zijn van onschatbare waarde.

Daarom besteden we speciale aandacht aan deze groep uiterst belangrijke mensen. We doen dat samen met onze 'siamese tweeling', de vereniging VeBeS.
 

Word vrijwilliger bij ons!

 

Licht en Liefde als draaischijf in en platform van samenwerking in netwerken

Bij de beschrijving van het organigram dient Licht en Liefde ook aangehaald te worden als draaischijf binnen het netwerk van Licht en Liefde en Licht en Liefde / KMBS en het samenwerkingproject 'vlaamsoogpunt': het levert met haar materiële, financiële en personele middelen hand- en spandiensten voor de dagelijkse werking van deze netwerken.

Netwerken is een must. Samenwerken is echter meer dan goede wil alleen: er moet een visie achter zitten en een praktische organisatie. Dit alles wordt in praktijk omgezet onder leiding van netwerkdirecteur Jan de Smedt.