Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Zoeken

Blijf op de hoogte

Toegang voor medewerkers

Geef aub uw login en wachtwoord op:

Toegang voor bestuurders

Speciale pagina's voor bestuurders.

deel dit artikel op:

Organigram

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

De inrichtende macht

BESCHRIJVING:

ALGEMENE VERGADERING

Bovenaan de organisatie staat de algemene vergadering. Ze stuurt de raad van bestuur statutair aan, kan ontlasting geven aan de bestuurders, bepaalt de grote lijnen in het middelenbeheer en het beheer van de vzw. Deze vergadering komt 1 tot 2 maal per jaar samen.

Ze heeft als effectieve leden:

 • Hubert BRIERS
 • Herman CAULIER
 • Paul DE BROE
 • Luc DE MAN
 • Christa DE SCHEPPER
 • Daniëlla DECKERS
 • Harold DECKERS
 • Jozef DENYS
 • Luc DESMET
 • Paul DESTROOPER
 • Paul DEWILDE
 • Luc MERCKX
 • Dany PUTTEMAN
 • Patrick SCHUERS
 • Walter STEVENS
 • Marcel TRIEST
 • Frans VAN DIJCK
 • Julien VAN DOORSELAER
 • Willy VAN LOO
 • Paul VANDEN BOSSCHE
 • Raf VANDERBURGHT
 • Sandy VERMEYLEN
 • Willy VERZELE
 • Emile WALKIERS

Ze heeft als toegetreden lid: Jan DE SMEDT

RAAD VAN BESTUUR

Door de algemene vergadering verkozen, bestuurt deze raad in college (als groep) de vzw. Structurele en strategische beslissingen worden genomen op eigen voorstel of op voorstel van de directie. De directie verantwoordt zich aan deze vergadering voor het in dagelijkse beslissingen omgezette beleid (= operationele beleid). De raad van bestuur komt 4 tot 6 keer per jaar samen.

Onder haar leden verkiest de raad van bestuur een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De volgende personen maken deel uit van de raad:

 • Herman CAULIER (voorzitter)
 • Willy VAN LOO  (ondervoorzitter)
 • Emile WALKIERS (secretaris)
 • Marcel TRIEST (penningmeester)
 • Paul DE BROE
 • Luc DE MAN
 • Christa DE SCHEPPER
 • Harold DECKERS
 • Luc DESMET
 • Paul DESTROOPER
 • Paul DEWILDE
 • Patrick SCHUERS
 • Julien VAN DOORSELAER
 • Paul VANDEN BOSSCHE
 • Sandy VERMEYLEN
 • Willy VERZELE
 • Jan DE SMEDT (gedelegeerd bestuurder / netwerkdirecteur)

 

Vertaling naar de dagelijkse leiding

Waar de raad van bestuur de algemene en strategische beslissingen neemt, veelal op aanbreng van de directie, is het vooral de directie die alles moet vertalen naar dagelijkse operationele beslissingen. Omgekeerd moeten de dagelijkse uitdagingen ook het beleid (structurele en strategische beslissingen) degelijk inspireren en aansturen.

Deze vertaalslag in twee richtingen gebeurt door de gedelegeerd bestuurder met de algemeen directeur. Zij hebben een schare van bestuurders rond zich (= het dagelijks bestuur) die hen daarin samen met de voorzitter bijstaan. Zij hebben allen hun specifieke focus (bv. financiële middelen, personele middelen, infrastructuur, IT, blinde en slechtziende cliënten...)

Het DAGELIJKS BESTUUR bestaat uit:

 • voorzitter: Herman CAULIER
 • ondervoorzitter: Willy VAN LOO
 • secretaris: Emile WALKIERS
 • penningmeester: Marcel TRIEST
 • gedelegeerd bestuurder: Jan DE SMEDT (netwerkdirecteur)
 • bestuurders:
  • Paul DE BROE
  • Christa DE SCHEPPER
  • Paul DEWILDE
  • Paul VANDEN BOSSCHE
  • Willy VERZELE

Deze vergadering komt zo'n 6 keer per jaar samen.

 

De hulpverlenende diensten

De maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, psychologen, bewegingsmedewerkers, orthoptisten, diverse experten en andere professionelen maken Blindenzorg Licht en Liefde tot wat het is. Zij zorgen voor de hulpverlening, adviesverstrekking, verenigingsondersteuning enz. (zie onder initiatieven).

De REGIONAAL GEORGANISEERDE DIENSTEN

Om dicht bij de mensen te zijn hebben we teams van maatschappelijk werkers en ergotherapeuten, begeleiders van de thuissituatie, verenigingondersteunende medewerkers. Ze staan onder leiding van de regionale coördinatoren.
Dichtbij de slechtziende en blinde mensen zetten ze hun beste beentje voor om te helpen waar mogelijk. (zie initiatieven)

De SUPRA-REGIONAAL GEORGANISEERDE DIENSTEN

Sommige diensten zijn zo uniek dat ze voor alle regio's samen worden georganiseerd:

 • advies, demo en try-out op het vlak van hoogtechnologische hulpmiddelen
 • advies, demo en try-out op het vlak van low visionappartuur voor slechtzienden
 • advies, demo en try-out op het vlak van verlichting
 • advies op het vak van toegankelijkheid
 • advies op het vlak van toegankelijkheid van informatie en webtoegankelijkheid
 • advies, demo en verkoop op het vlak van dagelijkse hulpmiddelen
 • gespecialiseerde psychologische onersteuning
 • vorming
 • tekstomzetting naar braille, groteletter en audio

                                           

De vrijwilligers

Een groot aandeel in het 'sociaal profijt' dat wij kunnen verwezenlijken komt van de inzet van vrijwilligers.
Hun onbaatzuchtige inzet geeft een heel speciale kleur, smaak en temperatuur aan Blindenzorg Licht en Liefde.

De beroepsmedewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de inzet van deze mensen. Ze houden ons 'instrumen-s-en' i.p.v. 'instrumen-t-en' voor van procedures, richtlijnen, verslagen en streefcijfers. Ze confronterren ons elke dag opnieuw met de enige echte en meest stevige motivatie: oprechte aandacht kunnen hebben voor wie we willen helpen, repectvolle betrokkenheid en creatieve deskundigheid.

Heel wat taken dienen te worden opgepakt door vrijwilligers: we zijn continu op zoek naar inlezers, hulp bij activiteiten, vervoer bij verplaatsingen, begeleiding bij uitstappen en vakanties, individuele hulp bij mensen thuis, bezoekdiensten, notarisbezoeken enz.

Daarom is er voor deze groep uiterst belangrijke mensen speciale aandacht. We doen dit samen met onze 'siamese tweeling': de vereniging VeBeS.

Hierbij is de verantwoordelijke:

De COÖRDINATOR VAN VeBeS: Gerda LAENEN

Word vrijwilliger bij ons !!

 

Blindenzorg Licht en Liefde als draaischijf in en platform van samenwerking in netwerken

Bij de beschrijving van het organigram dient Blindenzorg Licht en Liefde ook aangehaald te worden als draaischijf binnen het netwerk van Licht en Liefde en Licht en Liefde / KMBS en het samenwerkingproject 'vlaamsoogpunt'.

In deze netwerken vervult Blindenzorg Licht en LIefde vzw een speicale rol. Het levert met haar materiële, financiële en personele middelen hand- en spandiensten voor de dagelijkse werking van deze netwerken.

Netwerken is een must. Samenwerken is echter meer dan goede wil alleen: er moet een visie achter zitten en een praktische organisatie. Dit alles wordt in praktijk omgezet onder leiding van:

De NETWERKDIRECTEUR: Jan DE SMEDT

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE