Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Licht en Liefde

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Omdat blinden en slechtzienden meetellen!

Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is duidelijk over wat de rechten zijn van personen met een handicap. Kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de wensen van de persoon zelf.

We ijveren bovendien voor een 'inclusieve samenleving'. Letterlijk betekent inclusie: 'inbegrepen worden'. In een inclusieve maatschappij is het vanzelfsprekend dat iedereen - dus ook alle mensen met een handicap - er helemaal bij hoort en op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, ...) kan deelnemen als volwaardig burger. Blinde en slechtziende mensen hebben trouwens een originele 'kijk' op de wereld, die heel verrijkend kan zijn. We ijveren ervoor dat alle drempels die leiden tot uitsluiting weggewerkt worden, dat de samenleving inspanningen levert om zich toegankelijk te maken. We helpen ook de persoon met een handicap om zelf ook de nodige stappen te zetten, door zichzelf te ontplooien.

Opgericht in 1923, is Licht en Liefde door de jaren heen een veelzijdig netwerk geworden. We bestaan een halve eeuw langer dan de door de overheid georganiseerde gehandicaptenzorg. Bijna honderd jaar samenwerken en -leven met slechtziende en blinde mensen bouwde een enorme expertise op. Daarbij is ervaringsdeskundigheid (de ervaringen van blinde of slechtziende personen zelf) een onuitputtelijke inspiratiebron. De dialoog tussen vrijwilligers, beroepskrachten en experten is bijzonder verrijkend. We stellen hoge eisen aan de experten: ze zijn beroepskrachten die veelvuldig, langdurig, geschoold, wetenschappelijk onderbouwd en steeds met aftoetsing t.o.v. ervaringsdeskundigheid hun expertise opbouwden.

Door deze brede, met velen opgebouwde deskundigheid zijn we voor de overheid en andere organisaties een veelgevraagde en trouwe partner geworden. Verschillende overheidsinstanties doen graag een beroep op onze experten op tal van gebieden (webtoegankelijkheid, technologische hulpmiddelen, algemene toegankelijkheid, ...). Universiteiten, revalidatiecentra, voorzieningen voor personen met een handicap, mutualiteiten zetten onze beroepskrachten in wanneer ze met blinden of slechtzienden te maken hebben. Daardoor worden we steeds meer bekend als partnerorganisatie.

Vanuit liefdadigheid en diep aangevoelde solidariteit met de blinde en slechtziende medemensen maken waardevolle giften en legaten al vele tientallen jaren ons werk mogelijk. De maatschappelijke waarde daarvan is niet te meten en enorm. Naast de broodnodige beroepskrachten is de inzet van duizenden vrijwilligers altijd onmisbaar geweest voor onze organisatie.