Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

Onze eerste partner: de blinde en slechtziende mensen

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

VeBeS

De voornaamste opdrachtgevers van Licht en Liefde zijn de blinde en slechtziende mensen. We willen een heel bijzondere band met hen. Die vinden we in de samenwerking met VeBeS, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde. Deze band wordt omschreven in onze statuten. Hij wordt geconcretiseerd in samenwerkingsakkoorden, die een goede samenwerking op langere termijn borgen. De uitdagingen van de vereniging zijn onze uitdagingen. We zoeken en vinden voor elk probleem een oplossing.

VeBeS wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden. Mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is, krijgen - ongeacht de aard of oorzaak van hun aandoening - te maken met heel wat dagelijkse problemen. Wij bieden hen informatie, ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging.

Voor wie nog maar recent in aanraking is gekomen met verminderd zicht, maar ook voor mensen die al langer met visuele beperkingen in het leven staan, is onderling contact veelbetekenend. Zowel voor onze leden zelf als voor de directe omgeving geven deze uitwisselingen van ervaringen moed. Ze tonen de nog onbekende mogelijkheden van en voor mensen die blind of slechtziend zijn.