Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Zoeken

Blijf op de hoogte

Toegang voor medewerkers

Geef aub uw login en wachtwoord op:

Toegang voor bestuurders

Speciale pagina's voor bestuurders.

deel dit artikel op:

Samenwerken is meer dan toeval en goede wil!

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

Als waren we één!!

De voornaamste opdrachtgevers van Blindenzorg Licht en Liefde zijn de blinde en slechtziende mensen.

We willen een heel bijzondere band met hen. Die vinden we in de samenwerking met de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (= VeBeS).

Deze band wordt omschreven in onze statuten. Hij wordt geconcretiseerd in samenwerkingsakkoorden, die een goede samenwerking op langere termijn borgen.

De uitdagingen van de vereniging zijn onze uitdagingen. We zoeken en vinden voor elk probleem een oplossing.
 

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS)

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden. Mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is, krijgen - ongeacht de aard of oorzaak van hun aandoening - te maken met heel wat dagdagelijkse problemen. Wij bieden hen informatie, ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging.

Voor wie nog maar recent in aanraking is gekomen met zijn/haar verminderd zicht, maar ook voor mensen die al langer met visuele beperkingen in het leven staan, is onderling contact veelbetekenend. Zowel voor onze leden zelf als voor de directe omgeving geven deze uitwisselingen van ervaringen moed. Ze tonen de nog onbekende mogelijkheden van en voor mensen die blind of slechtziend zijn.
 

Samenwerken op alle vlakken: het Netwerk Licht en Liefde / KMBS

Om diverse redenen groeiden er uit Blindenzorg Licht en Liefde andere initiatieven om aan specifieke noden te voldoen. Meestal lagen betoelagingsvereisten aan de basis van het oprichten van een aparte inrichtende macht hiervoor.

De meeste vzw 's die zo onstonden, vormen nu het netwerk Licht en Liefde. We pakken de uitdagingen samen aan, proberen elkaar te versterken, om zo steeds beter tegemoet te komen aan wat er van ons allen wordt verwacht. We werken dus samen op structureel (bestuurlijk), strategisch en operationeel vlak en zetten in op een gemeenschappelijk efficiënt middelenbeheer.

In 2008 sloot ook de vzw KMBS bij de netwerk aan. De KMBS zet vooral in op het organiseren van wingebieden door de samenwerking, het vinden van extra werkingsmiddelen om vernieuwing, extra soliddariteit en ontvoogding te verwezenlijken. Ze ondersteunt ook de vorming van een open en hedendaagse data- en VOIP (voice over IP) communicatiesysteem.
 

De Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden

De Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw (KMBS) werd opgericht in 1891.

KMBS is een pluralistische en ongebonden vereniging zonder winstoogmerk, die personen met een visuele handicap (blinden en slechtzienden) informeert en begeleidt om zo tegemoet te komen in hun specifieke noden.

KMBS maakt de politieke, administratieve instanties en verantwoordelijken bewust van de problemen die personen met een visuele handicap dagelijks ondervinden.

KMBS zet zich in voor een maximale integratie van de personen met een visuele handicap in onze huidige maatschappij.

In 2008 bracht de KMBS haar expertise in bij Blindenzorg Licht en Liefde en zette extra in op:

 • samenwerking
 • extra fondsen voor extra verantwoordelijkheden
 • ondersteuning van communicatie
   

Licht en Liefde Heem ('Huis 45')

Huis 45 is rustig gelegen, niet ver van de dorpskern van Varsenare. Er kunnen 28 bewoners verblijven op een eigen kamer. Die kan ingericht worden naar eigen smaak, maar er is ook basismeubilair voorzien. Voor wie meer zorg nodig heeft, zijn een aantal aangepaste kamers voorzien.

Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes: een moderne eetruimte, waar samen getafeld kan worden, een salon om 's middags en 's avonds elkaar te ontmoeten. Op warme zomeravonden is het gezellig nagenieten op het terras.

Bezoek ontvangen kan in een aparte eethoek.

Wie graag zelf iets klaarmaakt, kan steeds terecht in de oefenkeuken.

Daarnaast zijn er 6 studio's in de dorpskern, voor wie wat meer zelfstandigheid wenst en aankan. Met wat ondersteuning van de begeleider kan de bewoner zijn eigen traject uitstippelen.

Wie onverwacht wat extra ondersteuning nodig heeft, kan in Huis 45 logeren voor een beperkte tijd, indien er vrije plaatsen zijn. Voor meer informatie over tijdelijk logement, contacteer de maatschappelijk werkster van Huis 45.

Binnen Huis 45 hebben we een waaier van activiteiten die uitgebouwd zijn van maandag tot en met vrijdag. Naast de productgerichte activiteiten (koken en bakken, tuinieren,... ) hebben we ook activiteiten met een creatief en ontspannend karakter (toneel, sport en beweging). De deelnemers maken hun keuze uit het aanbod en stellen zo hun weekprogramma samen. Dit individueel programma staat voor een bepaalde tijd vast en verschilt van deelnemer tot deelnemer.

Al deze activiteiten zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk aan zijn trekken kan komen. De producten en resultaten uit sommige ateliers geven een meerwaarde aan het actief bezig zijn van de dagdeelnemers. Ze hebben voldoening van hun werk.

Naast het dagdagelijks bezig zijn, is er ook nog tijd voor ontspanning 's avonds en tijdens de weekends. Een toneelbezoek of er eens opuittrekken staan ook regelmatig het programma.

Dit zijn de verschillende ateliers:

 • houtbewerking
 • industrieel werk
 • koken en bakken
 • naaien
 • serre
 • stoelvlechten
 • weven en handwerk
 • zeefdruk
   

Sint-Rafaël, herscholingscentrum voor volwassen blinde en slechtziende mensen.

Sint-Rafaël is een herscholingscentrum voor volwassenen met een visuele beperking. Wij bieden o.a.:

 • individuele opleidingstrajecten, uitgetekend op basis van persoonlijke motivatie en mogelijkheden;
 • mogelijkheid tot het behalen van het diploma secundair onderwijs BSO kantooropleiding via de centrale examencomissie;
 • ...

Een dag op Sint-Rafaël begint, behalve op dinsdag, om 8.40 uur. Op dinsdag starten we pas om 10.35 uur. Het einde van de lessen is om 16.40. Op woensdagnamiddag is er geen school: dan stoppen we om 12.15 uur. En op vrijdagnamiddag stoppen we om 15.00 uur. Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een korte pauze van 15 minuten.

's Middags is er een lunchpauze van 12.15 tot 13.05 uur. In de cafetaria kun je dan ofwel voor een warme maaltijd kiezen, ofwel je picknick opeten.

Een schooljaar ziet er net zo uit als in het ‘gewoon’ onderwijs: wij volgen dezelfde vakantieregeling.
 

Projectmatig samenwerken in een structurele partnerschap

Blindenzorg Licht en Liefde ziet in enkele voorzieningen de kans om structureel samen te werken.

We hebben een vergelijkbare visie, we vullen elkaar aan en betekenen samen een sterle verzameling van expertise, die we willen inzetten ten voordele van blinde en slechtziende mensen.

Het biedt een betrouwbare basis om projectmatig samen te werken en de expertise op verschillende vlakken met elkaar te delen.
 

De Kade vzw

Zoals schepen aanmeren aan de kade, hun ladingen lossen en nieuwe ladingen inschepen, zo meren kinderen, jongeren en volwassenen aan De Kade van ons ondersteunings- en expertisenetwerk aan.

Zij brengen hun kwaliteiten, maar ook hun vragen mee, doen nieuwe ervaringen op en gaan, verrijkt, weer op stap. Scheepslossers, vrachtbehandelaars, handelaars… vormen de kern van het leven aan de kade. Zij spelen een belangrijke rol - zo ook de grote waaier van medewerkers.

Wie aan de kade staat, … onthaalt, luistert, begeleidt, geeft perspectief. De kade is voor de een een rustpunt, brengt vernieuwing voor de ander. Sommige schepen meren langer aan. Enkele blijven en gooien voorgoed hun anker uit. De meeste varen weer weg. En ooit hoop je hen behouden terug te zien.

Meer in het bijzonder, in samenwerking met het project 'Accent' van Spermalie, verspreidt Blindenzorg Licht en Liefde een aanbod 'thuisgebegeleiding' van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in West- en Oost-Vlaanderen. Blindenzorg Licht en Liefde verzorgt dit voor volwassen mensen met een visuele handicap.

We geven ook samen met enkele andere partners gestalte aan een expertisenetwerk met de naam 'OVERZIEN'.
 

Centrum Ganspoel

Het Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking. 

Meer in het bijzonder verspreidt Blindenzorg Licht en Liefde in samenwerking met het Centrum Ganspoel een aanbod 'thuisgebegeleiding' van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in Brussel, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Blindenzorg Licht en Liefde verzorgt dit voor volwassen mensen met een visuele handicap.

We geven ook samen met enkele andere partners gestalte aan een expertisenetwerk met de naam 'OVERZIEN'.
 

Koninklijk Instituut Woluwe

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen ze met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen van kinderen en jongeren met een gehoorstoornis, een taalstoornis, een autismespectrumstoornis, een visuele beperking of een gedrags- en emotionele stoornis.

We geven samen met K.I.WO en enkele andere partners gestalte aan een expertisenetwerk met de naam 'OVERZIEN'.

 

Luisterpunt-bibliotheek

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking. Het is een openbare bibliotheek die een specifieke werking uitbouwt.

Blinden, slechtzienden, personen met dyslexie, MS- en afasiepatiënten kunnen een beroep doen op Luisterpunt.
Kortom, aan iedereen die geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, bezorgt Luisterpunt lectuur in een aangepaste vorm.

De boeken zijn beschikbaar in twee speciale vormen: Daisy-luisterboeken en brailleboeken.

Om de bijzondere doelgroep van personen met een leesbeperking optimaal te bereiken, werkt Luisterpunt als verzendbibliotheek. Dit wil zeggen dat de lezers de gewenste boeken thuis opgestuurd krijgen in een aangepaste verpakking. De lezer stuurt de boeken in de verpakking terug. Frankeren hoeft niet.

Lid worden van de bibliotheek, boeken lenen en verzenden zijn volledig gratis.

Luisterpunt groeide uit een fusie tussen de Vlaamsr Klank- en Braille Bibliotheek Licht en Liefde en de Vlaamse Luister- en Braille Bibliotheek. Blindenzorg Licht en Liefde werkt intens met Luisterpunt samen in het kader van de collectievorming, productie van braille- en luisterboeken en de modernisering van de wijze waarop dit alles bij de mensen met leesproblemen kan worden gebracht.
 

Revalidatiecentrum voor visuele revalidatie van UZ Gent

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision van het UZ Gent is een onderdeel van de dienst Oogheelkunde, met als diensthoofd prof. dr. P. Kestelyn. Het UZ Gent biedt al vele jaren lowvisionactiviteiten maar sinds 2006 is het door een Conventie van het RIZIV erkend als revalidatiecentrum.

Het Centrum voor Visuele Revalidatie en Low-Vision richt zich tot patiënten met een visuele handicap, volwassenen en kinderen. De oogaandoening kan zowel stabiel of evolutief zijn, aangeboren of verworven. De patiënt krijgt in het centrum multidisciplinaire begeleiding in het leren omgaan met deze handicap.

Het centrum werd opgericht omdat er nood is aan medisch onderbouwd en neutraal advies en professionele begeleiding en therapie voor patiënten met een visuele handicap. Patiënten krijgen advies in verband met hulpmiddelen (voor thuis, school of werk), het aanpassen van lowvisionhulpmiddelen of hulpmiddelen voor het het dagelijks leven, dactylo-, braille- en computerlessen, kooktherapie en mobiliteitstraining.

Dankzij de sterk geëvolueerde technologie is integratie in normaal onderwijs of werk ook steeds beter mogelijk.

Blindenzorg Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis,ter aanvulling van en in nauwe samenwerking met het revalidatieteam.
 

Revalidatiecentrum voor visuele revalidatie van UZ Antwerpen

Het revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen biedt hulp aan slechtziende of blinde kinderen en volwassenen. De begeleiding is vraaggestuurd en wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak.

Het revalidatiecentrum biedt hulp bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel om bijvoorbeeld te lezen, televisie te kijken, een schoolbord te lezen of met een PC te werken.

Er worden trainingen aangeboden om specifieke vaardigheden aan te leren, zoals het leren gebruiken van nieuwe software, het verbeteren van de lichaamshouding of motoriek, het optimaal leren gebruik maken van de restvisus of niet-visuele informatie en het stoklopen.

In het revalidatiecentrum wordt advies en informatie gegeven op psychosociaal gebied, zoals inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en informatie over tegemoetkomingen en voordeeltarieven.

Revalidatiezittingen die beantwoorden aan de RIZIV-richtlijnen worden via het ziekenfonds van de patiënt vergoed.

Blindenzorg Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.
 

Revalidatiecentrum voor visuele revalidatie van UZ Leuven

Het revalidatiecentrum voor slechtzienden en blinden van UZ Leuven biedt gespecialiseerde hulp aan personen met visuele problemen. Het centrum wil de kwaliteit van het dagelijkse leven van slechtziende en blinde personen verbeteren, zowel in de thuissituatie als bij vrijetijdsbesteding, op school en op het werk. Er worden communicatietechnieken, mobiliteitstechnieken en hulpmiddelen aangeboden die het gezichtsverlies compenseren.

De patiënt wordt begeleid in het verwerven van aangepaste vaardigheden om een zo groot mogelijke zelfstandigheid te verkrijgen. De specifieke doelstellingen van de revalidatie worden door
een multidisciplinair team in overleg met de patiënt opgesteld. Een individueel revalidatieprogramma wordt opgemaakt. Dit programma wordt gerealiseerd in ambulante therapiesessies in het revalidatiecentrum of de thuissituatie

Blindenzorg Licht en Liefde zet haar professionele medewerkers in bij de revalidatie-activiteiten, zowel in het revalidatiecentrum als thuis, in aanvulling en nauwe samenwerking met het revalidatieteam.

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE