Menu:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

LiLiCo, Licht en Liefde Competent

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)  loopt er op dit moment een project LiLiCo, Licht en Liefde Competent.

Met dit project willen we een competentiebeleid voor onze medewerkers installeren in het Netwerk Licht en Liefde, in het bijzonder voor de medewerkers van Blindenzorg Licht en Liefde vzw en Licht en Liefde Heem vzw.

Vanuit onze strategische HR-visie op het omgaan met medewerkers, zetten we op die manier stappen om ons HR-beleid te transformeren van een administratief gebeuren naar een strategisch en duurzaam gebeuren. Strategisch zodat het afgestemd is op de strategische beleidsvoering van de organisatie. Duurzaam in de zin dat we medewerkers betrekken als volwaardige stakeholders in dit proces.

We willen een competentiebeleid uitwerken met een groot draagvlak bij medewerkers. We zorgen ervoor dat onze organisatie en onze medewerkers (nog meer) klaar zijn voor de toekomst

Binnen het project starten we met competentieprofielen voor onze klantgerichte medewerkers en leidinggevenden. We gaan die profielen ontwikkelen en duurzaam inbedden in ons loopbaan- en ontwikkelingsbeleid.