Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

Zoeken

Blijf op de hoogte

Toegang voor medewerkers

Geef aub uw login en wachtwoord op:

Toegang voor bestuurders

Speciale pagina's voor bestuurders.

deel dit artikel op:

Blindenzorg Licht en Liefde

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

Omdat blinden en slechtzienden meetellen!

Blindenzorg Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is duidelijk over wat de rechten zijn van personen met een handicap. Kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de wensen van de persoon zelf. Wij bieden personen met een visuele handicap een ruime, vraaggestuurde zorg en assistentie aan.

We ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving. Letterlijk betekent inclusie: 'inbegrepen worden'. In een inclusieve maatschappij is het vanzelfsprekend dat iedereen - dus ook alle mensen met een handicap - er gewoon bij hoort. Op alle mogelijke gebieden (onderwijs, werken, wonen, vrije tijd, ...) moeten ook deze mensen kunnen deelnemen als volwaardig burger. Blinde en slechtziende mensen hebben daarenboven een originele 'kijk' op de wereld, die heel verrijkend kan zijn. We ijveren ervoor dat alle drempels die leiden tot uitsluiting weggewerkt worden, dat de samenleving inspanningen levert om zich toegankelijk te maken. We helpen de persoon met een handicap om dit alles tegemoet te komen door zichzelf ervoor te wapenen en te ontplooien.

Opgericht in 1923, is Licht en Liefde door de jaren heen een veelzijdig netwerk geworden. We bestaan een halve eeuw langer dan de door de overheid georganiseerde gehandicaptenzorg. Al die tijd samenwerken en -leven met slechtzienden en blinden bouwde een schat van ervaringen op. Bijgevolg is expertise onze grote kracht. Hierbij is ervaringsdeskundigheid (de ervaringen van blinde of slechtziende personen zelf) een onuitputtelijke inspiratiebron. De dialoog met de deskundigheid van vrijwilligers, beroepskrachten en experten is bijzonder verrijkend. We stellen hoge eisen aan de experten: ze zijn beroepskrachten die veelvuldig, langdurig, geschoold, wetenschappelijk onderbouwd en steeds met aftoetsing t.o.v. ervaringsdeskundigheid hun expertise opbouwden.

Door deze brede, met velen opgebouwde deskundigheid zijn we voor de overheid en andere organisaties een veelgevraagde en trouwe partner geworden. Verschillende overheidsinstanties doen graag een beroep op onze experten op tal van gebieden (webtoegankelijkheid, technologische hulpmiddelen, toegankelijkheid, ...). Universiteiten, revalidatiecentra, voorzieningen voor personen met een handicap, mutualiteiten zetten onze beroepskrachten in wanneer ze met blinden of slechtzienden te maken hebben. Daardoor worden we steeds meer bekend als partnerorganisatie.

Vanuit liefdadigheid en diep aangevoelde solidariteit met de blinde en slechtziende medemensen maken waardevolle giften en legaten al vele tientallen jaren ons werk mogelijk. De maatschappelijke waarde daarvan is niet te meten en enorm. Naast de broodnodige beroepskrachten is de inzet van duizenden vrijwilligers altijd onmisbaar geweest voor onze organisatie.

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE