Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

deel dit artikel op:

Technologische hulpmiddelen voor iedereen

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

De technologie staat niet stil. Niet voor mensen die goed kunnen zien, maar ook niet voor wie er als slechtziende of blinde persoon voordeel bij kan hebben.

Straks kan met een nieuwe technologie, ‘Google Glass’ genaamd, allerlei informatie op een minischermpje in de hoek van je gezichtsveld getoverd worden, met een speciaal brilletje. Zoals een robot ben je dan in contact met wie je wilt en stuur je beelden van wat je ziet door naar wie met jou op dat moment digitaal contact heeft. Je kunt er problemen mee melden aan de overheid, gevaren of misdaden rapporteren… Via dat apparaatje trek je de hele wereld nog eens een stuk dichter in je persoonlijke omgeving.

Leuk, maar alweer iets waar blinde of slechtziende mensen niets aan zullen hebben? Ja en nee. Op zich houdt deze technologie bruikbare knowhow in. “Elk nadeel heb zijn voordeel”, zou Johan Cruyff zeggen.

Wat Licht en Liefde nog veel meer bezighoudt, is hoe we er mee voor kunnen zorgen dat blinde en slechtziende personen die met technologische hulpmiddelen willen leren werken om er hun voordeel uit te halen, zich die hulpmiddelen kunnen aanschaffen. Want wat heb je aan iets wat je je niet kunt permitteren? Blindenzorg Licht en Liefde ijvert ervoor dat iedereen toegang krijgt tot nuttige technologie.

Hulpmiddelen hergebruiken

Waar ik het in dit artikel over wil hebben, is één aspect daarvan: de recuperatie van gebruikte hulpmiddelen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, zegt de spreuk. Het gaat over het volgende.

Technologisch materiaal is relatief duur en heeft bovendien een beperkte bruikbaarheidsduur. Na enkele jaren komen er betere toestellen en worden de oude soms minder bruikbaar doordat bv. de software uit de tijd is. Je zou de vraag kunnen stellen of dergelijke toestellen dan zomaar ‘wegwerpmateriaal’ zijn. Met andere woorden: als iemand ze niet meer bruikbaar vindt, is hun waarde dan volledig weg?

Welnu, daarover heeft het ‘vlaams digitaal oogpunt’, een expertisecentum over hoogtechnologische hulpmiddelen, door samenwerking van veel experten een praktijkstudie gedaan. Met steun van de overheid werd sinds 2010 het project TReye-IT uitgebouwd. Heel wat ervaring op het vlak van het recupereren en terug in omloop brengen van technologische hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden werd uitgeprobeerd. Wat kunnen we daaruit concluderen?

TEN EERSTE: we zijn voorstander van alle maatregelen waardoor dergelijk materiaal gedurende zijn levensduur zo goed mogelijk wordt ingezet en zoveel mogelijk mensen kan helpen. We vinden zelfs dat dit een voorwaarde is die moet worden verbonden aan overheidssteun voor het aanschaffen van dergelijke hulpmiddelen. Concreet wil dit zeggen dat we vinden dat wij als blinde of slechtziende personen moeten aanvaarden dat we hulpmiddelen die we met individuele materiële bijstand kunnen aanschaffen, moeten teruggeven voor recuperatie op het moment dat we een vervangend toestel terugbetaald krijgen. Zo helpen we ervoor zorgen dat dergelijk materiaal nog andere mensen kan helpen.

TEN TWEEDE: gerecupereerd materiaal dat voor hergebruik kan worden klaargemaakt, kan ingezet worden voor een beperkt aantal concrete noden. Het moet bij voorkeur ingezet worden om mensen die op geen terugbetaling van dergelijke aankopen kunnen rekenen, de kans te geven ze een bepaalde tijd uit te proberen. Zo weten ze beter welke waarde een toekomstige aankoop voor hen kan hebben. Dit noodzaakt op zich wel dat het materiaal dat ze tijdens deze ‘try-out-periode’ krijgen, voldoende functioneel is.

Het gerecupereerd materiaal moet ook kunnen worden ingezet als lesmateriaal, om mensen ermee te leren werken. En het is van belang dat mensen die een tijdelijke grote nood hebben, geholpen kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan wachttijden bij de herstelling of bestelling van materiaal, als dat zware moeilijkheden meebrengt.

TEN DERDE: we hebben alle redenen om samen – gebruikers, dienstverleners en leveranciers – ons beste beentje voor te zetten om sterke, goed onderbouwde en haalbare oplossingen aan te brengen rond het zogenaamde leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Het spreekt vanzelf dat dit recuperatie- en hergebruikproject hiervoor geen oplossing is. Maar het zit wel aan de kant waar de goede oplossingen te vinden zullen zijn. De kant van het inzicht dat dergelijke hulpmiddelen voor sommige mensen van wezenlijk belang zijn; dat we ze dan ook naar hun juiste waarde moeten schatten en niet zomaar als wegwerpproduct kunnen behandelen. Als we van een overheid solidaire steun willen om zulke hulpmiddelen te kunnen aanschaffen, hebben we zelf ook minimale verplichtingen. Ze zijn er niet voor ons alleen; laat ons actief solidair zijn, minstens voor onze lotgenoten!

Steun TReye-IT

Het project TReye-IT krijgt na drie jaar geen overheidssteun meer. De vraag is dus hoe dit project nog kan overleven. Ideeën zijn welkom. Giften met vermelding ‘TReye-IT’ zullen specifiek voor dit project worden gebruikt.

Reageer op dit artikel: mail naar Jan de Smedt, desmedt.jan@vlaamsoogpunt.be

 

(Jan de Smedt, netwerkdirecteur Licht en Liefde)

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE