Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

deel dit artikel op:

Een gunstigere regeling voor de berekening van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Goed nieuws voor de personen met een handicap die genieten van een integratietegemoetkoming (IT). Voortaan wordt de verdiengrens opgetrokken. Dat geldt zowel voor een arbeidsinkomen als voor een vervangingsinkomen.

De regering heeft onlangs de vrijstellingsgrens van het inkomen uit arbeid en vervanging voor de berekening van de IT aanzienlijk verhoogd. De regeling trad in werking op 11 maart 2022. Dit betekent dat ongeveer 50.000 mensen zullen genieten van een herziening van hun IT, en dat met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Het Koninklijk Besluit van 1 februari 2022, gepubliceerd op 11 maart 2022, wijzigt zo het bestaande Koninklijk Besluit van 6 juli 1987 over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de IT.

Dit artikel werd geschreven door de experten van Licht en Liefde op 11 maart 2022, gebaseerd op https://handicap.belgium.be/nl/news/110322-prijs-arbeid.htm

Wat?

Het nieuwe KB van 1 februari 2022 stelt dat voor de berekening van de IT de volgende vrijstellingen gelden :

  • Voor de inkomsten uit arbeid van de persoon met een handicap: de vrijstelling wordt verhoogd tot 63.000 euro. De inkomsten die dit bedrag overschrijden, worden integraal (en niet langer 50 procent van de overblijvende inkomsten) in mindering gebracht van de tegemoetkoming.
  • Voor de vervangingsinkomsten van de persoon met een handicap: de eerste 3.780 euro worden vrijgesteld. Ongeacht of er al dan niet een vrijstelling op arbeid gegeven is, is dit het bedrag dat vrijgesteld wordt op de vervangingsinkomsten.

Voor wie?

Deze maatregel geldt enkel voor de personen bij wie het bedrag van de IT minder was omdat er eigen inkomsten aangerekend werden (uit arbeid of vervangingsinkomsten).

Geldt NIET voor:

  • de berekening van de IVT;
  • de personen die reeds een volledige IT genieten.

Vanaf wanneer?

De ingangsdatum van het mogelijke recht is 1 oktober 2021. De uitbetaling met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 wordt toegepast voor alle dossiers die al in betaling staan en die automatisch worden herzien, maar de regeling geldt ook voor alle aanvragen (eerste én nieuwe aanvragen) die ingediend worden tussen 11 maart 2022 (publicatiedatum KB) en 11 juni 2022 (drie maanden na publicatie KB).

Alle aanvragen die ingediend worden nà 11 juni genieten sowieso van de nieuwe regeling.

Vragen en antwoorden

Hieronder vind je mogelijk een antwoord op je vraag of je recht hebt op de nieuwe regeling. Vind je het antwoord hier niet? Gebruik dan het contactformulier op de website van de FOD Sociale Zekerheid om je vraag je stellen, of neem contact op met een vlaamsoogpunt in jouw buurt.

Ik geniet een gedeeltelijke IT (omdat rekening gehouden werd met mijn inkomsten).

Je hoeft niets te doen: indien je aan de voorwaarden voldoet, zal de FOD Sociale Zekerheid je dossier automatisch herzien en eventuele achterstallen met terugwerkende kracht uitbetalen vanaf 1 oktober 2021.

Ik heb een aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend, maar die aanvraag is nog steeds in onderzoek.

Je hoeft niets te doen: de nieuwe maatregel wordt bij de behandeling van je aanvraag automatisch toegepast.

Ik heb een aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend tussen 1 september 2021 en 11 maart 2022 (publicatiedatum KB) en ik heb een negatieve beslissing ontvangen in verband met het recht op de IT.

Je hoeft niets te doen: indien er reeds een beslissing genomen is en er kon op basis van de oude vrijstellingen geen IT toegekend worden, zal jouw dossier opnieuw onderzocht worden met toepassing van de nieuwe vrijstellingen (met ingang van 1 oktober 2021).

Ik heb een (medische) erkenning voor de integratietegemoetkoming (IT) maar het recht op de tegemoetkoming werd in het verleden afgewezen omwille van te hoge inkomsten.

Je kunt een nieuwe aanvraag indienen zonder medisch onderzoek. Terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 wordt toegepast voor elke aanvraag die ingediend wordt tussen 11 maart 2022 en 11 juni 2022. Neem hiervoor contact op met een vlaamsoogpunt in jouw buurt, of met jouw contactpersoon bij Blindenzorg Licht en Liefde.