Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden:
diensten op maat voor mensen met een visuele handicap

deel dit artikel op:

Grote uitdagingen voor Licht en Liefde

Als u op een foto klikt, wordt ze groter.

Licht en Liefde zit in woelig vaarwater. Hoge golven wisselen af met diepere dalen achter die golven. Een besparende Vlaamse overheid die wil sparen om te groeien, is voorlopig nog helemaal niet met groeien bezig. Rechtstreeks en onrechtstreeks heeft dat ingrijpende gevolgen voor Licht en Liefde.

Om ons schip stabiel te houden, hebben we de voorbije maanden zo'n vijftien van onze circa honderd personeelsleden moeten laten gaan. We zetten al onze creativiteit in om de zo noodzakelijke hulpverlening die we sinds jaar en dag bieden, draaiende te houden. Andere organisaties uit de sociale sector in Vlaanderen kampen met vergelijkbare problemen.

Het spreekwoordelijke ‘meer met minder’ wordt voor ons een zware uitdaging. Op elke tien euro die we uitgeven, komen er zes van private schenkers en twee van de overheid. We komen reeds enige tijd middelen tekort om op hetzelfde niveau aan het werk te blijven. Besparen dus, inkrimpen. We moeten de organisatie kleiner maken, met alle problemen van dien.

De medewerkers die ons noodgedwongen verlaten, hebben zich met hart en ziel ingezet voor het ideaal waar zij in geloofden: de blinde of slechtziende personen in Vlaanderen een kwaliteitsvoller leven bieden. Wij zijn er hen heel dankbaar voor. We leggen de nodige veerkracht aan de dag om deze woelige tijd door te komen.

De hulpverlening die Licht en Liefde biedt, is onvermijdelijk heel arbeidsintensief. We zetten honderden fantastische vrijwilligers in (waaronder heel wat blinde en slechtziende ervaringsdeskundigen), maar hebben ook voldoende professionals nodig. Nog steeds moeten we 70 procent van onze werkingskosten financieren met giften en legaten. Daarom vragen we een redelijke participatie van de overheid.

De overheid kiest ervoor om vooral steun te geven aan de blinde en slechtziende personen zelf, zodat zij ons en anderen kunnen vergoeden voor de hulp die ze wensen. Op zich is dat een goede zaak. Helaas komen 80 procent van de blinde en slechtziende mensen niet in aanmerking voor dergelijke ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Je moet immers je handicap voor je 65ste verjaardag verwerven én je tijdig inschrijven om de rest van je leven een tegemoetkoming te kunnen krijgen. Alle andere mensen die bij ons hulp komen vragen, moeten wij helpen zonder enige subsidie.

Door onze goede reputatie en het mooie werk van onze medewerkers kloppen steeds meer mensen bij ons aan, vooral senioren. We leven immers gemiddeld langer, maar hebben daardoor steeds meer kwaaltjes. Heel wat oogaandoeningen (cataract, glaucoom, macula-degeneratie, diabetische retinopatie) zijn leeftijdgebonden, waardoor ze steeds frequenter voorkomen. Dat iemand al 65 is of ouder, kan uiteraard geen reden zijn om die persoon aan zijn lot over te laten.

Thuishulp aan kwetsbare ouderen

Dankzij onze vele donateurs kunnen we voortdurend wonderen realiseren in het leven van mensen. Maar met giften alleen lukt het niet meer. Daarom trachten we al jaren de overheid te interesseren om haar steentje bij te dragen. Een sterk voorbeeld is het zorgvernieuwingsproject waar we vijf jaar aan hebben gewerkt.

De resultaten van dat project werden door twee universiteiten bestudeerd, in opdracht van het RIZIV. De studie bewees dat senioren met een visuele handicap die heel graag in hun huis willen blijven wonen, met onze hulp in staat zijn om kwaliteitsvol thuis te blijven. Dat zou bovendien een behoorlijke besparing zijn voor de overheid. Ons project komt in aanmerking voor reguliere financiering. Spijtig genoeg werken zoveel krachten in op een dergelijke beslissing, dat ze heel moeilijk genomen wordt. Dat heeft ook te maken met de zesde staatshervorming, waarbij een deel van de bevoegdheden wordt overgedragen. Het blijft wachten...

We geven niet op en hebben nu zelf een voorstel geschreven om de begeleiding die we bij kwetsbare ouderen doen, gedeeltelijk betaald te krijgen. Het RIZIV heeft beloofd om dat plan voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid. We hopen op een positieve beslissing.

Tekstomzetting in braille, grote letter en audio

Licht en Liefde krijgt een beperkte steun om boeken om te zetten in braille, audio (Daisy) en grote letter. Het gaat daarbij enkel om boeken die we maken in opdracht van de gespecialiseerde Luisterpuntbibliotheek. Daarnaast worden we voor heel wat andere omzettingen gevraagd, bijvoorbeeld door blinde en slechtziende mensen zelf die toegankelijke documenten nodig hebben. Dan moeten we die grotendeels zelf bekostigen.

Vooral braille is erg duur. We kunnen mensen met een visuele handicap onmogelijk de werkelijke prijs aanrekenen. Er zit niets anders op dan voor een groot deel bij te springen. Op de koop toe is de beperkte overheidssubsidie met 10 procent verminderd door besparingen.

Vorming

We werken al tientallen jaren aan vormingsprogramma's, om zoveel mogelijk mensen op de juiste manier te leren omgaan met personen die een visuele beperking hebben. Daarbij richten we ons zowel op particulieren (alle leeftijden) als op allerlei dienstverleners. We bieden hen de unieke kans om zich in te leven in de ervaringswereld van blinde en slechtziende mensen.

Ook die prachtige, hoog gewaardeerde projecten moeten we bijna volledig zelf bekostigen. De overheid wil wel iets doen, maar dwingt ons om met anderen samen te werken. Helaas wensen de organisaties met wie we zouden kunnen samenwerken ons er niet bij te nemen, omwille van de besparingen... We hebben dit aangekaart bij de bevoegde minister en we dienden een dossier in voor erkenning als landelijke gespecialiseerde vormingsinstelling. Dat dossier werd helaas afgeketst, wellicht ook weer hoofdzakelijk door de beperkte middelen vandaag.

Opvang van mensen met een meervoudige handicap

In Varsenare verzorgen we blinde en slechtziende mensen die bijkomende handicaps hebben. Dat gebeurt in een gebouw dat we veertig jaar geleden met eigen middelen hebben gebouwd (toen nog als vakantiecentrum voor mensen met een visuele handicap). We hebben hard gewerkt aan een subsidiedossier voor een hedendaags nieuw en aangepast gebouw.

Het dossier was volledig in orde, de bouwvergunning geleverd. Veertig procent van de kosten zouden we zelf financieren. Maar net nu ons dossier aan de orde komt, verdwijnt het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), het fonds dat dergelijke gebouwen subsidieert. Moeten we de dertig bewoners en de vele andere gebruikers van het Licht en Liefde Heem nu op straat zetten?

Infrastructuur

Alle gebouwen van waaruit we werken (Varsenare, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven, Hasselt) zijn verworven met eigen middelen. Daar zijn enkele heel oude gebouwen bij die niet meer voldoen. Op betoelaging voor renovatie of vervanging hoeven we niet te rekenen. Alles moet gebeuren met grote en kleine giften en legaten.

In Veltem kregen we een uiterst goed gelegen boerderij, die we ontzettend graag zouden verbouwen tot een centrum waar we ernstig slechtzienden kunnen laten kennismaken met aangepaste verlichting. De technische vooruitgang op het vlak van verlichting biedt heel wat mogelijkheden. De overheid vraagt ons wel om onze expertise inzake verlichting en hoogtechnologische hulpmiddelen (die we jarenlang hebben opgebouwd met de giften die we krijgen) ter beschikking te stellen, maar participeren in de kost hoort er niet bij...

Doorgaan, ondanks alles

Zo kan ik nog een tijdje voorbeelden geven... We begrijpen volkomen dat niet alles door de staat betaald kan worden. We vragen ook niet meer dan een redelijke participatie in de kosten om al deze noodzakelijke, gespecialiseerde hulpverlening te kunnen organiseren.

Mijn excuses voor deze klaagzang. We blijven in elk geval doorvechten om de blinde en slechtziende mensen in Vlaanderen en Brussel op een duurzame manier te helpen. Besparingsmaatregelen in onze organisatie hebben enkel als doel om Licht en Liefde financieel gezond te houden. We trachten ze zoveel mogelijk te beperken, maar soms is het noodzakelijk om in te grijpen.

Uw steun wordt buitengewoon gewaardeerd, door al onze medewerkers en vooral door alle mensen die we dankzij u kunnen helpen!

 

Jan de Smedt, netwerkdirecteur Licht en Liefde

Steun Licht en Liefde met een gift, schenking of legaat

Onze Sponsors
BARCO helpt Blindenzort Licht en Liefde
LICHT EN LIEFDE Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE +32 (0)50 40 60 50 E-MAIL: INFO@LICHTENLIEFDE.BE