Menu:
deel deze site op:

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinde en slechtziende mensen.

deel dit artikel op:

Duolegaten

U kan de foto vergroten via een muisklik of via de entertoets.

Het duolegaat: een voordelige formule voor al uw erfgenamen

Hoe werkt een duolegaat? Kort gezegd: u verdeelt uw nalatenschap tussen een vzw (bv. Blindenzorg Licht en Liefde) en uw erfgenamen. De vzw betaalt  de volledige successierechten op het gedeelte dat uw andere erfgenamen krijgen. Deze begunstigden ontvangen met andere woorden de volledige som van hun legaat. Op het gedeelte van het legaat dat voor de vzw bestemd is, betaalt de vzw het gunstiger successietarief van 8,8% (in Vlaanderen).

Enkele voorbeelden zullen nog duidelijker maken hoe een duolegaat werkt.

Voorbeeld 1

Jan heeft geen familie. Hij laat 25.000 euro na. Als hij bij testament die 25.000 euro aan zijn buurman Louis schenkt en niets aan Blindenzorg Licht en Liefde, dan gaat na zijn dood 11.250 euro naar de staat. Louis houdt 13.750 euro over.

Maar Jan kan ook voor een duolegaat kiezen. Hij laat bv. 15.000 euro na aan Louis en 10.000 euro aan Blindenzorg Licht en Liefde, met de vermelding dat Licht en Liefde alle successierechten moet betalen. Dit geeft een heel ander resultaat. Louis ontvangt nu de volle 15.000 euro, dat is 1.250 euro extra. Licht en Liefde moet op de 15.000 euro van Louis 45% successierechten betalen, dat is 6.750 euro. Op de 10.000 euro die Licht en Liefde zelf krijgt, moet het 8,8% successierechten betalen, dat is 880 euro. In totaal betaalt Licht en Liefde 7.630 euro successierechten. Het houdt dus een mooie 2.370 euro over en kan daar heel wat blinde en slechtziende mensen in nood mee helpen!

Voorbeeld 2

Blindenzorg Licht en Liefde krijgt een duolegaat van 1.000 euro en moet 50% afstaan aan mevrouw X, vrij van successierechten. Er blijft dus voor Licht en Liefde 500 euro bruto over. Maar Licht en Liefde moet de volgende successierechten betalen: 45% op het deel van mevrouw X en 8,8% op haar eigen deel. Dat kost Licht en Liefde 225 + 44 = 269 euro. Er blijft nog 231 euro over voor Licht en Liefde om blinden en slechtzienden in nood te steunen!

Van dit systeem worden met andere woorden de vzw én uw andere begunstigden beter! Een duolegaat moet altijd bij testament vastgelegd worden. Uw notaris is et best geplaatst om de meest interessante formule voor uw situatie te berekenen.